เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! มอดเจาะผลกาแฟ

03 พฤษภาคม 2565
1,497
ในสัปดาห์นี้เราจะพามารู้จักและรับมือกับ "มอดเจาะผลกาแฟ" ศัตรูร้ายของผู้ปลูกกาแฟ ที่ควรเฝ้าระวัง
มอดเจาะผลกาแฟ

ลักษณะของมอดเจาะผลกาแฟ

"มอดเจาะผลกาแฟ" เป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 1.5-2 มิลลิเมตร ในผลกาแฟจะพบมอดชนิดนี้ได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และวัยตัวเต็มวัย


ลักษณะการทำลายของมอดเจาะผลกาแฟ

- มอดตัวเต็มวัยจะเข้าทำลายผลกาแฟตั้งแต่ขนาดผลกาแฟมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.3 มิลลิเมตรขึ้นไป

- เพศเมียของมอดเจาะผลกาแฟจะเข้าทำลายบริเวณปลายผลหรือสะดือของผลกาแฟ ซึ่งมักสังเกตได้ยาก

- มอดเจาะผลกาแฟสามารถขยายพันธุ์ได้ในผลจนผลของกาแฟแก่ และยังคงอยู่ในผลของกาแฟแม้จะร่วงหล่น หรือแห้งคาต้น หากความชื้นเหมาะสม


วิธีป้องกันและดูแล

- ตัดแต่งกิ่งของต้นกาแฟให้โปร่ง เก็บผลผลิตให้หมด

- เมล็ดกาแฟที่ร่วงที่พื้น หรือแห้งคาต้น ควรเก็บไปทำลายเพื่อลดการขยายพันธุ์ของมอดเจาะผลกาแฟ

- ทำความสะอาดแปลง และหมั่นสำรวจแปลงอยู่เป็นประจำ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์