เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! หนอนกินใต้ผิวเปลือกในลองกอง

19 เมษายน 2565
749
ในอาทิตย์นี้เราจะมาเตือนภัย "หนอนกินใต้ผิวเปลือก" ศัตรูพืชตัวร้ายของ "ลองกอง" ให้เกษตรกรผู้ปลูกให้เฝ้าระวังกัน
หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง

ลักษณะของหนอนกินใต้ผิวเปลือก


"หนอนกินใต้ผิวเปลือก" ในลองกองจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ "หนอนกินใต้ผิวเปลือกขนาดใหญ่" ลำตัวจะเป็นสีแดงออกชมพู หรือ แดงออกน้ำตาล มีลำตัวยาวประมาณ 4 เซนติเมตร และอีกชนิดคือ "หนอนกินใต้ผิวเปลือกขนาดเล็ก" ตัวจะมีสีขาว ส่วนหัวจะมีสีน้ำตาล ลำตัวยาว 1-3 เซนติเมตรลักษณะของลองกองเมื่อถูกทำลายด้วยหนอนกินใต้ผิวเปลือก


- ใต้ผิวเปลือกจะพบไข่ของหนอนกินใต้ผิวเปลือกวางเป็นกลุ่มประมาณ 800-1,000 ฟอง ไข่มีลักษณะกลม

- หนอนจะกัดกินอยู่ใต้ผิวเปลือกตามกิ่งและระหว่างท่ออาหารและท่อน้ำของลองกอง ทำให้บริเวณที่หนอนทำลายมีลักษณะตะปุ่มตะป่ำ

- หากหนอนเข้าทำลายตาดอกของลองกองจะทำให้ผลผลิตลดลง

- เมื่อลองกองถูกทำลายอย่างหนัก จะทำให้ต้นแคะแกรน โตช้า และตายไปในที่สุด


วิธีป้องกันหนอนกินใต้ผิวเปลือก


- สำรวจแปลง สวนลองกองของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

- หากพบการทำลาย หรือไข่ของหนอน ให้ทำลายเพื่อลดการระบาด

- อนุรักษ์กระรอก กระถิก มดง่าม มด ที่เป็นศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของหนอนกินใต้ผิวเปลือก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมส่งเสริมการเกษตร