เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รักบ้านเกิด จัดกิจกรรมเรียนรู้วิธีการปลูกสู่การแปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่

05 เมษายน 2565
1,195
รักบ้านเกิด จัดกิจกรรมเรียนรู้วิธีการปลูกสู่การแปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่
รักบ้านเกิด ผู้สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลและธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน จัดกิจกรรมออนไลน์ในหัวข้อ "เรียนรู้วิธีการปลูก...สู่การแปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่" โดยได้เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2564 ภัทรฤทัย พรมนิล เจ้าของสวนมะม่วงหาวมะนาวโห่วิถีอินทรีย์ "นพรัตน์ ฟาร์ม" จังหวัดนครพนม มาให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกสู่การแปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่แบบเจาะลึก พร้อมเผยเคล็ดลับการปลูกอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดี สู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและต่อยอดอาชีพธุรกิจได้อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565