เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รักบ้านเกิด จัดกิจกรรม "เปิดบ้านรักบ้านเกิด" ครั้้งที่ 2

28 มีนาคม 2565
854
รักบ้านเกิด ผู้สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลและธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน จัดกิจกรรม "เปิดบ้านรักบ้านเกิด" ครั้้งที่ 2
รักบ้านเกิด ผู้สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลและธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน จัดกิจกรรม "เปิดบ้านรักบ้านเกิด" ครั้้งที่ 2 โดย พิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมต้อนรับเหล่าเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2564 ทั้ง 10 ท่าน ร่วมทำความรู้จักกับ ผศ.ดร.ทรงยศ โชติชุติมา รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการและกายภาพ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ที่ได้มาเป็นเกียรติร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาเกษตรอย่างสร้างสรรค์" เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเกษตรให้เหล่าเกษตรกรนำไปพัฒนาและต่อยอดอาชีพเกษตร พร้อมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกษตรกรและสร้างเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนไปร่วมกัน ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันก่อน