เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เตือนภัย โรคใบจุดดำในกุหลาบ
29 พฤศจิกายน 2564
377
อีกไม่กี่วัน เดือนธันวาคม เดือนที่ใคร ๆ ต่างเฝ้ารอคอยก็กำลังจะมาถึง ด้วยบรรยากาศที่แสนโรแมนติก พร้อมกับลมหนาวเย็นฉ่ำ ไฟประดับที่เรียงรายตามท้องถนน หวนให้นึกถึงเรื่องราวดี ๆ ในปีที่ผ่านมา และหากพูดถึงความโรแมนติก "กุหลาบ" คงเป็นสิ่งแรกที่ใครหลาย ๆ คนต้องนึกถึงแน่นอน ยิ่งในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ ก็ยิ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมแก่การที่ "กุหลาบ" จะเจริญงอกงาม แต่อย่างที่ใคร ๆ กล่าวกันไว้ว่า "ชีวิตอาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ" การปลูกกุหลาบก็เช่นกัน ที่เกษตรกรหลาย ๆ ท่านต้องพบเจอกับ "โรคใบจุดดำ" โรคที่พบเจอได้บ่อยและสามารถแพร่กระจายไปยังต้นกุหลาบ ต้นอื่นได้อีกด้วย
สาเหตุของโรคใบจุดดำในกุหลาบ
โดยสาเหตุ ของโรคใบจุดดำในกุหลาบ เกิดจาก เชื้อรา Marssonina rosae (Lib) Lind. ที่เจริญสามารถเจริญเติบโตและแพร่เชื้อได้ดีในสภาพอากาศที่ชื้น และยังสามารถเกิดได้ทุกระยะการเติบโตของกุหลาบ

อาการของโรคใบจุดดำในกุหลาบ
- ลักษณะจุดแผล จะมีขอบที่ไม่เรียบ มีสีดำออกน้ำตาล
- ใบด้านล่างจะมีจุดสีดำ น้ำตาล ปรากฏขึ้นก่อน และลามไปยังส่วนยอด
- ในหนึ่งใบจะมีจุดสีดำเกิดขึ้นได้หลายจุด
- ในช่วงที่มีอากาศชื้นจุดแผลจะขยายใหญ่ขึ้น
- ใบเหลืองและร่วงไปในที่สุด ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกุหลาบ

วิธีป้องกันและดูแลโรคใบจุดดำในกุหลาบ
- สำรวจและหมั่นตรวจสอบแปลงเพาะปลูก ว่ามีศัตรูพืช หรือแมลงอยู่ในแปลงหรือไม่ เพราะสปอร์สามารถติดบนตัวของแมลงที่มาดอมดมกุหลาบได้
- พยายามอย่าให้พื้นที่เพาะปลูกมีความชื้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา
- เมื่อพบเจอกุหลาบที่มีเชื้อราดังกล่าวเกิดขึ้น ให้กำจัดส่วนที่เป็นโรคโดยทันที และควรนำไปกำจัดในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อรา

เกษตรกรหรือบุคคลท่านใดที่ปลูกกุหลาบ อย่าลืมหมั่นตรวจสอบที่แปลงกุหลาบของตัวเอง ว่ามีจุดสีดำอยู่ที่ใบของต้นไหนบ้างไหม เพราะถ้ามีจะได้ป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที กุหลาบของเราจะได้เจริญเติบโตได้ดี รับเดือนธันวาคมที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
Agriplusnews : https://www.agriplusnews.com/
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : http://www.ppsf.doae.go.th