เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร และดีแทค (dtac) ร่วมคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ10 คนสุดท้าย

19 พฤศจิกายน 2564
466
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และดีแทค (dtac) จัดโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน" โดยมีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกันอย่างล้นหลาม ซึ่งทางคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรจนเหลือผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจากผู้สมัครหลายร้อยคน
ทั้งนี้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้ให้เกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ท่าน ได้แก่ คุณนภัสวรรณ เมณะสินธุ์ เกษตรกรจากจังหวัดอุบลราชธานี, คุณจิรภัทร คาดีวี เกษตรกรจากจังหวัดกาฬสินธุ์, คุณธนวัฒน์ มโนวชิรสรรค์ เกษตรกรจากจังหวัดพังงา, คุณภัทรฤทัย พรมนิล เกษตรกรจากจังหวัดนครพนม, คุณพิริยากร ลีประเสริฐพันธ์ เกษตรกรจากจังหวัดหนองคาย, คุณรัฐรินทร์ ว่างสาลีรัฐ เกษตรกรจากจังหวัดสระแก้ว, คุณมโนธรรม ชูแสง เกษตรกรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี, คุณนราธิป ภูมิถาวร เกษตรกรจากจังหวัดสุโขทัย, คุณอิสมาแอล ลาเต๊ะ เกษตรกรจากจังหวัดยะลา และคุณภิญญา ศรีสาหร่าย เกษตรกรจากจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมนำเสนอไอเดียและผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน" ณ ห้องทิวลิป ชั้น1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าคัดเลือกเพื่อค้นหาสุดยอดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี พ.ศ.2564 ได้แก่ คุณพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมด้วย คุณอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กร และการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด