เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หมอพยาบาลชวนผู้ว่าฯกาฬสินธุ์เกี่ยวข้าวอินทรีย์

20 พฤศจิกายน 2562
2,259

ที่แปลงนาเกษตรอินทรีย์ ภายในโรงพยาบาลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่คุณหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำโครงการไร่นาสวนผสมเกษตรอินทรีย์โรงพยาบาลร่องคำ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว กับ นายแพทย์ประธาน ศรีจุลฮาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่องคำ คุณหมอ พยาบาลเจ้าหน้าที่ ประชาชนและจิตอาสาอำเภอร่องคำ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความอิ่มใจที่ทุกคนได้มาทำกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีนายแพทย์ประธาน ศรีจุลฮาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่องคำ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางโรงพยาบาลได้ทำโครงการนี้ขึ้นเนื่องจาก ช่วงที่ผ่านมาเกิดภาวะวิกฤตทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลฯ ประสบปัญหาด้านการเงิน จึงได้หาแนวทางร่วมกันเพื่อที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นที่มาของการปลูกข้าว เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นอาหารของผู้ป่วย โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งภายในโรงพยาบาลประมาณ 10 ไร่และวันนี้ก็ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ในอนาคตยังมีแผนที่จะปลูกผักปลอดสารพิษ ผลผลิตนอกเหนือจากทำอาหารให้ผู้ป่วยแล้ว ยังนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมของโรงพยาบาลด้วย

 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :