เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย ช่วยเกษตรกรถึง 31ต.ค.

15 กันยายน 2564
1,055
พาณิชย์ขยายเวลา ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร ถึง 31 ต.ค. ล่าสุด ยังเหลือปุ๋ยในโครงการอีก 3.2 ล้านกระสอบ
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในขยายระยะเวลาโครงการ "พาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร" ออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาปุ๋ยที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งกรมการค้าภายในจะเผยแพร่รายการและราคาปุ๋ยในโครงการ พร้อมทั้งอัตราค่าขนส่งทางเว็บไซต์กรมฯ (https://www.dit.go.th) โดยเกษตรกรสามารถซื้อปุ๋ยจากโครงการได้โดยให้สถาบันเกษตรกรสั่งผ่านสหกรณ์อำเภอ สหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอ และเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเวลานี้ยังเหลือปุ๋ยในโครงการอีก 3.2 ล้านกระสอบ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการ "พาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร" มีปุ๋ยเคมีที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 84 สูตร ปริมาณรวม 4.5 ล้านกระสอบ สามารถช่วยให้สถาบันเกษตรกรซื้อปุ๋ยเคมีได้ในราคาลดลงจากราคาตลาดและเป็นการตรึงราคาปุ๋ยให้แก่เกษตรกรอีกด้วย เช่น ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ราคาหน้าโรงงานปกติกระสอบละ 825 บาท ราคาในโครงการกระสอบละ 775 บาท สูตร 16-20-0 ราคาหน้าโรงงาน 725 บาท ราคาในโครงการ 640 บาท สูตร 15-15-15 ราคาหน้าโรงงาน 825 บาท ราคาในโครงการ 730 บาท สูตร 21-0-0 ราคาหน้าโรงงาน 450 บาท ราคาในโครงการ 390 บาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
inn NEWS