เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปตท.บางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด30สต.เว้นE85ลง15สต.

20 พฤศจิกายน 2562
2,011

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 30 สต. เว้นE85 ลง 15สต.มีผลพรุ่งนี้ โดยส่งผลให้ราคาใหม่เป็นดังนี้


ดีเซล อยู่ที่ 25.69 บาทต่อลิตร

E85 อยู่ที่ 19.94 บาทต่อลิตร

E20 อยู่ที่ 24.24 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 26.98 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 27.25 บาทต่อลิตร

และเบนซิน 95 เฉพาะปตท. อยู่ที่ 34.66 บาทต่อลิตร


ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแหล่งอ้างอิงข้อมูล :