เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรขอนแก่นหันมาปลูกข้าวสุขภาพ

20 พฤศจิกายน 2562
1,971

วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ม.5 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้มีสมาชิกของกลุ่มที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในพื้นที่ พากันทำการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรพากันรวมกลุ่มปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นข้าวสีในคำ 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วยข้าว ไรซ์เบอรี่, ข้าวทับทิมชุมแพ, ข้าวเหนียวแดง และข้าวหอมมะลิ 105? ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในขณะนี้


นายพงษ์ศักดิ์ สุพรรณ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ม.5 ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ กล่าวว่า ขณะนี้สมาชิกกลุ่ม เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต และเข้าสู่การนำมาผลิตเป็นสินค้า โดยเฉพาะกับการนำไปสีเป็นข้าวกล้อง ในลักษณะข้าวสุขภาพ ปลอดสารพิษ ส่งขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ในราคา กิโลกรัมละ 70-100 บาท ภายใต้ตราสินค้า ข้าวกล้อง 3 สี ตราหว้าคำ แห่งบ้านนาหว้า ม.5 และบ้านนาคำ ม.15“กลุ่มผู้ปลูกข้าว ปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพของเรานั้น เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา หลังจากเกษตรกรในแถบนี้ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกอ้อยเพราะเป็นชุมชนใกล้โรงงานน้ำตาล แต่ต่อมาเห็นว่าเกษตรกรมีปัญหาสุขภาพและได้รับสารเคมี จากการเกษตร มีการเจ็บป่วยมากขึ้นจึงหันมารวมกลุ่มกันปลูกข้าว ปลอดสารพิษ โดย แบ่งพื้นที่นา เฉลี่ยรายละ 1 ไร่ สมาชิก 31 ครัวเรือน ปลูกข้าว 4 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณค่า ทางโภชนาการและมีวิตามินสูง ดีต่อสุขภาพและขายได้ราคาสูงกว่าราคาโรงสีกว่าเท่าตัว”


นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบัน สมาขิกเริ่มทยอยนำข้าวเปลือกมาขาย ซึ่งถ้าเป็นข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียวแดง สามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคา 17-18 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนข้าวทับทิมชุมแพ และข้าวไรซ์เบอรี่ ขายข้าวเปลือกในราคา 20-25 บาทต่อกิโลกรัม โดยเป็นราคาที่เกษตรร่วมกันกำหนดขึ้นเอง โดยไม่ต้องง้อโรงสีข้าวอีกด้วยแหล่งอ้างอิงข้อมูล :