เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จี้รัฐบาลเร่งเจรจาจีนหลังระงับนำเข้าลำไยไทย

18 สิงหาคม 2564
1,434
เอกชนห่วงจีนสั่งระงับนำเข้าลำไยไทย จี้รัฐบาลเร่งเจรจา หวั่นกระทบราคาเกษตรกรในประเทศต้องสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานให้ชัดเจน
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า จากรายงานของภาคเอกชนพบว่าเวลานี้ ลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน เริ่มมีมาตรการที่เข้มงวดกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้น โดยล่าสุดเพิ่มการตรวจสอบเข้มงวดโควิด-19 กับสินค้าที่เป็นของสด แช่เย็น แช่แข็ง โดยจะถูกตรวจสอบเข้มงวดเป็นพิเศษ ซึ่งภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเจรจากับทางประเทศจีนโดยด่วน เพราะมีสินค้าบางรายการ อาทิ ผลไม้ เริ่มมีการสั่งระงับห้ามการนำเข้าประเทศจีนแล้ว เช่น ในสินค้าลำไย จากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนส่งออกไว้ 60 ราย ให้ยุติการนำเข้าประเทศจีนไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ในส่วนนี้จะต้องมีการเร่งเจรจา เพื่อไม่ให้กระทบกับผลผลิตในประเทศที่อาจล้นตลาดได้หากถูกระงับการนำเข้าเป็นเวลานาน เนื่องจากประเทศจีนเป็นคู่ค้าสำคัญของประเทศไทย

โดยการเจรจานั้นจะต้องสร้างความเข้าใจทั้งสองฝ่าย ทั้งในส่วนของมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นและ ประเทศผู้ผลิตที่จะต้องมีมาตรฐานในเรื่องของการผลิต ความปลอดภัย การดูแลคัดกรองแรงงานที่ใช้ในการผลิต ให้ปลอดจากโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจที่เกิดขึ้นในภาพรวม

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
inn news : https://bit.ly/3kht6KD