เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ภัยแล้งทำข้าวนาปีเสียหายชาวนาต้องเร่งเกี่ยวข้าว
20 พฤศจิกายน 2562
1,752

สถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงยาวนานหลายเดือนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลทำให้ข้าวนาปีของชาวนาในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเสียหายจำนวนมาก นายประสิทธิ์ โสนริน อายุ 57 ปี ชาวนาในตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง บอกว่า ได้ลงทุนทำนาปลูกข้าว จำนวน 15 ไร่ ซึ่งเป็นที่ราบสูง ไม่มีแหล่งน้ำไหลผ่าน รอคอยฝนที่จะตกลงมาตามฤดูกาลเท่านั้น


ซึ่งปีนี้พบว่า ในพื้นที่มีปริมาณฝนตกลงมาน้อยและทิ้งช่วงนานหลายเดือน ทำให้ข้าวนาปีที่ปลูกไว้ยืนต้นตายเกือบทั้งหมด เหลือเพียงต้นข้าวที่ยังสู้กับภัยแล้งได้เพียงไม่กี่ต้น จำเป็นต้องเกี่ยวข้าวเหลือตายจากภัยแล้ง นำผลผลิตไปเก็บไว้กินเอง เพราะไม่มีส่งขายเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา ทำให้ต้องแบกรับภาระหนี้สิ้น หนี้เงิน ธ.ก.ส. ที่กู้มาลงทุนทำนาปลูกข้าว กว่า 3 หมื่นบาท ซึ่งมีชาวนาในพื้นที่อำเภอโนนสูงหลายรายที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งเช่นกัน ทำให้ผลผลิตข้าวนาปีได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก วอนภาครัฐให้การช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ด้วยแหล่งอ้างอิงข้อมูล :