เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรหวั่นประกาศแบนสารเคมีเป็นภาระหนัก

20 พฤศจิกายน 2562
2,043

จากกรณีที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้ลงมติอย่างเปิดเผย โดยมีมติยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี ประกอบไปด้วย พาราควอต ครอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้ ซึ่งหากผู้ใดมีสารเคมีดังกล่าวในความครอบครองก็จะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายนั้น


ล่าสุด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายวิโรจน์ หาดทราย อายุ 56 ปี เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในตำบลนิคม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา บอกว่า หลังจากทางรัฐบาลจะมีการยกเลิกใช้สารเคมี ทั้ง 3 ชนิด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้ ตนเองคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะหากสารเคมีตัวใหม่ที่จะวางจำหน่ายในช่วงเดือนธันวาคมนี้ เป็นสารเคมีที่ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนฉีดและคนอื่น แต่ถ้าหากสารเคมีตัวใหม่ ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถกำจัดวัชพืชในไร่มันสำปะหลัง ได้เหมือนกับ สารเคมี 3 ชนิดที่ยกเลิกใช้ ตนมองว่า จะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายต่อเกษตรกรสูงขึ้น อีกทั้ง สารเคมีตัวใหม่นี้ ผู้ที่จะฉีดพ่นต้องมีใบอนุญาตหรือต้องผ่านการอบรมการใช้สารเคมี ถึงจะมีการนำไปใช้ได้ ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่กลัวว่าสารเคมีตัวใหม่ปลอดสารตกค้าง จะมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกับตัวเก่าที่เคยใช้ จะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :