เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กยท.ยันกรีดยางได้ปกติ ช่วง เคอร์ฟิวส์-ล็อกดาวน์

14 กรกฏาคม 2564
1,066
"ณกรณ์" ผู้ว่า "กยท." เคลียร์ชัด "เคอร์ฟิวส์-ล็อกดาวน์" ไม่เกี่ยว อาชีพกรีดยาง ยังกรีดยาง ได้ปกติ ดับความกังวลเกษตรกร หลังมีผลบังคับใช้ ระบุราชกิจจาฯ ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27 "อาชีพด้านเกษตรกรรม" จะได้รับยกเว้น
จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19" ซึ่งทวีความรุนแรง เสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา จึงมีการกำหนดมาตรการต่างๆในพื้นที่ รวมถึงมาตรการ "เคอร์ฟิว-ล็อกดาวน์" ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 น. ? 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) เป็นวันแรกนั้น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากมาตรการ "เคอร์ฟิว-ล็อกดาวน์" อาจสร้างความกังวลใจให้ชาวสวนยางและผู้ที่ต้องออกจากบ้านไปประกอบอาชีพกรีดยางและขนส่งยางในช่วงเวลานั้น กยท. จึงขอย้ำว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27

"ระบุว่า ผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จะได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงอาชีพการทำสวนยางด้วย ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางจึงสามารถกรีดยาง รวมทั้งการขนส่งผลผลิตยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อส่งออกได้ตามปกติ เพียงแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เชื่อว่าการประกาศมาตการคุมเข้มนี้จะไม่ส่งผลต่อการออกไปประกอบอาชีพยางพารา"

นายณกรณ์ กล่าวว่า ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับยางพาราปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ทางราชการกำหนด และรักษาสุขอนามัยของตนเองและครอบครัว เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด กยท. ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยถึงทุกท่าน เชื่อมั่นว่าเราทุกคนจะสามารถผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน

อนึ่ง การยางแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบอยู่ที่ 51.72 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 52.79 บาท/กิโลกรัม ส่วนราคาประมูลเฉลี่ย ณ ตลาดกลางยางพาราฯ ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ 50.75 บาท/กิโลกรัม ราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 52.33 บาท/กิโลกรัม ราคายางวันนี้ ในภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ https://bit.ly/2U2KIRb