เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ระวังหนอนใยผักบุกพืชตระกูลกะหล่ำ
27 มิถุนายน 2564
324
อากาศร้อนและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ อาทิ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า ผักกาดขาวปลี และผักกาดเขียวปลี ให้เตรียมรับมือการเข้าทำลายของหนอนใยผัก สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช
จะพบตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือกลุ่มเล็กๆ บนใบและใต้ใบพืช หนอนมีลักษณะเรียวยาวหัวแหลมท้ายแหลม และส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกมาเป็น 2 แฉก เมื่อสัมผัสถูกตัวหนอนจะดิ้นอย่างแรง และสร้างใยพาตัวขึ้นลงระหว่างพื้นดินกับใบพืชได้ตัวหนอนจะกัดกินผิวใบจนทำให้ใบผักเป็นรูพรุนคล้ายร่างแห จากนั้นตัวหนอนจะชักใยบางๆ ปกคลุมเพื่อเข้าดักแด้ติดบริเวณใบพืช

การกำจัดหนอนใยผัก ให้เกษตรกรใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองที่เป็นทรงกระบอกหรือใช้กระป๋องน้ำมันเครื่องสีเหลืองทาด้วยกาวเหนียวทุก 7-10 วันครั้ง จะสามารถจับผีเสื้อหนอนใยผักได้เฉลี่ย 16 ตัวต่อวันต่อกับดัก โดยจับผีเสื้อเพศเมีย : เพศผู้ ได้ 0.79 : 1 หากติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลือง 80 กับดักต่อไร่ จะสามารถช่วยลดการใช้สารฆ่าแมลงได้มากกว่า50% ส่วนการใช้กับดักแสงไฟ ให้ใช้หลอดสีน้ำเงิน 20 วัตต์เป็นหลอดเรืองแสงที่เหมาะสมใช้จับผีเสื้อหนอนใยผักมากที่สุด มีราคาถูกกว่าหลอด blacklight-blue 20 วัตต์ และปลอดภัยจากอันตรายของแสงอุลตร้าไวโอเล็ต โดยให้ติดตั้งกับดักแสงไฟไว้รอบนอกแปลงผักพร้อมกันในพื้นที่

การใช้ศัตรูธรรมชาติในการกำจัด ให้เกษตรกรใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเยนซิสในอัตรา 100-200 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และไม่ควรใช้ในแหล่งปลูกผักภาคกลาง กรณีที่ระบาดมาก ให้พิจารณาการใช้อัตราที่สูงขึ้นและช่วงเวลาพ่นถี่ขึ้น หรือพ่นสลับกับสารฆ่าแมลง สำหรับการใช้วิธีเขตกรรมจะสามารถลดการแพร่ระบาดของหนอนใยผักได้ โดยให้ไถพรวนดินตากแดดหรือการทำลายซากพืชอาหาร หรือการปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อขัดขวางการขยายพันธุ์ต่อเนื่องของหนอนใยผัก