เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โรงงานเปิดศึกแย่งอ้อย รับซื้อสูงลิ่วตันละ 1,300 บาท

25 มิถุนายน 2564
1,557
หวั่นฝนทิ้งช่วง โรงงานเปิดศึกแย่งอ้อย ติดป้ายรับซื้อสูงลิ่วตันละ 1,300 บาท
นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงงานน้ำตาลทรายบางแห่ง ติดป้ายประกาศรับซื้ออ้อยในฤดูการหีบปี 2564/65 หรือในปลายเดือน พ.ย.นี้เป็นต้นไป โดยตั้งราคาล่วงหน้าในราคาตันละ 1,300 บาท เนื่องจากปริมาณฝนที่ทิ้งช่วง ทำให้หลายฝ่ายยังกังวลถึงผลผลิตอ้อยที่อาจลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ประกอบกับหากพิจารณาจำนวนโรงงานน้ำตาลทรายของฤดูหีบใหม่ ที่มีการเปิดโรงงานเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง ทำให้แนวโน้มผลผลิตอ้อยอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงานน้ำตาลทราย

นอกจากนั้น แม้ว่ามีการปิดกิจการโรงงานบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด จังหวัดอุดรธานีไป 1 แห่ง แต่อัตรากำลังผลิตอ้อยส่วนนี้ไม่ได้หายไป เพราะมีการนำไปป้อนโรงงานในเครือที่มีกำลังผลิตที่ขยายเพิ่มแทน ประกอบกับฤดูหีบปีนี้จะมีโรงงานเปิดหีบเพิ่มอีก 1 แห่งที่จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ความสามารถในการหีบอ้อยมีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปริมาณอ้อยก็ยังถือว่าต่ำกว่าพอสมควร

ทั้งนี้ ในแง่ผลผลิตชาวไร่อ้อยก็ยังต้องติดตามใกล้ชิด เนื่องจากพบว่าปริมาณฝนเริ่มลดต่ำลงและหากทิ้งช่วงนานจะกระทบต่อตออ้อย ส่งผลให้ผลผลิตอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้เช่นกัน โดย 80% ของผลผลิตอ้อยในประเทศไทยยังต้องอาศัยน้ำฝน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.thairath.co.th/business/economics/2122422