เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อาเซียนพึ่งเทคโนโลยีอิสราเอลเพิ่มผลผลิตการเกษตร
24 มิถุนายน 2564
409
บริษัทเทคโนโลยีด้านการเกษตรของอิสราเอลกำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากหลายประเทศอย่างไทย เวียดนามและฟิลิปปินส์ก็มองหาแนวทางต่างๆในการเพิ่มผลผลิตด้านอาหารเช่นกัน
อิสราเอลขยายความร่วมมือกับไทยด้วยการเปิดโรงเรือนหลังที่สอง ภายในศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเดือนต.ค.ปีที่แล้ว หลังจากเปิดโรงเรือนแห่งแรกเมื่อปี 2561เพื่อเป็นแปลงสาธิตของเกษตรกรในท้องที่ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

นอกจากไทยแล้ว เวียดนาม ก็เตรียมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานกับอิสราเอลเร็วที่สุดภายในปีนี้ ภายใต้ข้อตกลงที่เปิดทางให้ทางการเวียดนามส่งแรงงานไปอิสราเอลเพื่อรับการฝึกอบรมและเรียนรู้ประสบการณ์ในภาคการเกษตรของประเทศนี้ได้อย่างเต็มที่

ปัจจุบัน อิสราเอลมีบริษัทเกษตรและเทคโนโลยีด้านอาหารประมาณ 600 แห่ง ซึ่งบริษัทเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพการเกษตรนอกประเทศได้

ขณะที่สถาบันเพื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโทนี่ แบลร์ ซึ่งเป็นสถาบันไม่แสวงผลกำไร ระบุไว้ในรายงานปี 2562 ว่า อิสราเอลสามารถเป็นผู้นำระดับโลกด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำได้ แม้ว่า 2 ใน 3 ของพื้นดินในอิสราเอลจะแห้งแล้งและดินมีคุณภาพต่ำ

ส่วนความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำแก่พืชผลทางการเกษตรของอิสราเอล ประกอบด้วย การผลิตมะเขือเทศให้ผลผลิตสูงถึง 300 ตันต่อ 6 ไร่ 1 งาน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 50 ตันของทั่วโลกอย่างมาก

ขณะที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังต่อสู้กับภัยคุกคามด้านความมั่นคงด้านอาหาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการชะงักงันของอุปทานจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ประสบการณ์ด้านการเกษตรของอิสราเอลได้รับความสนใจจากบางประเทศในภูมิภาคนี้ที่ต้องการสนับสนุนการทำ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/944700