เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แปลงใหญ่มะม่วงมหาชนก วอนรัฐช่วยหาตลาดรับซื้อ
16 มิถุนายน 2564
623
โควิด-19 พ่นพิษ เกษตรแปลงใหญ่ปลูกมะม่วงมหาชนกสารคาม ผลผลิตตกค้างในไร่นับ 100 ตัน วอนรัฐเร่งหาตลาดช่วยระบายสินค้า
นายปฎิวัติ ทำมุน กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกมะม่วงพันธุ์มหาชนก บ้านเหล่าค้อ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า เกษตรกรมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกมะม่วงพันธุ์มหาชนก เนื้อที่กว่า 400 ไร่ สมาชิกรวม 68 คน ทุกสวนที่ปลูกได้รับมาตรฐาน GIP (Good Importing Practice) ผลผลิตแต่ละปีอยู่ประมาณ 400 ตันเศษในแต่ละปีจะมีพ่อค้าในพื้นที่รวมทั้งจากต่างจังหวัดมารับไปส่งให้ล้ง ราคาขายส่งจะอยู่ประมาณ กก.ละ 25-35 บาทแล้วแต่เกรด

สำหรับผลผลิตมะม่วงที่ออกต้นฤดูช่วงเดือนมีนาคม เมษายนปีนี้สามารถจำหน่ายให้พ่อค้าได้ในราคาที่น่าพอใจ แต่ช่วงนี้ผลผลิตออกเต็มที่ แต่เกิดปัญหาคือไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อเหมือนเก่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเป็นช่วงที่มะม่วงล้นตลาด มีราคาถูก ทำให้ผลผลิตรวมทั้งกลุ่มน่าจะเหลือเกือบ 100 ตัน จึงได้ขอความช่วยเหลือไปทางจังหวัดให้ยื่นมือเข้ามาช่วยหาตลาด เพื่อระบายสินค้าให้ทางกลุ่มด้วย

"พ่อค้าที่มารับซื้อไปส่งล้งก็หายไปหมด มีแต่พ่อค้าตามหมู่บ้านมาซื้อไปขายครั้งละไม่กี่สิบกิโลกรัม รวมทั้งเป็นช่วงที่มะม่วงล้นตลาด มีราคาถูก ปัจจุบันที่สวนขาย กก.ละ 3-5 บาท เท่านั้น ดีกว่าปล่อยให้เน่าเสียพอให้มีรายได้บ้าง เพราะมะม่วงที่อยู่บนต้นสุกเต็มที่เริ่มหล่นจากต้น จ้างคนเก็บก็ไม่คุ้มค่าแรง ต้องปล่อยทิ้งหรือนำไปทำปุ๋ย และเกษตรกรต้องช่วยตัวเองนำไปวางขายในตัวอำเภอและจังหวัด บางส่วนนำไปให้ญาติต่างจังหวัดช่วยกันขาย แต่ขายไม่ทัน บางส่วนเน่าเสียหาย เฉพาะผลผลิตที่สวนผมเองเหลือตกค้างอยู่น่าจะเกือบ 10 ตัน"

นายปราโมทย์ วัฒนะ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทางเกษตรจังหวัดพยายามช่วยเหลือ โดยประสานหาสถานที่จำหน่ายสินค้า อาทิ ปั๊มน้ำมัน ตลาดเกษตรหน้าห้างเสริมไทยคอมเพ็กซ์ หอการค้าจังหวัด ส่งขายตลาดต่างจังหวัด รวมทั้งร่วมกับมูลนิธิ SWF สะพานบุญ เข้ามารับซื้อไปบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ