เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สิงคโปร์มุ่งเพาะเนื้อสัตว์ ผลิตโปรตีนพืชส่งขายทั่วเอเชีย
08 มิถุนายน 2564
256
สิงคโปร์ประกาศต้องการเป็นฮับอาหารแนวใหม่ มุ่งเพาะเนื้อสัตว์ ผลิตโปรตีนพืชส่งขายทั่วเอเชีย
จากข้อมูลของ บาร์เคลย์ส ธนาคารเพื่อการลงทุนข้ามชาติของอังกฤษ ตลาดเนื้อสัตว์ทางเลือกอาจมีมูลค่าถึง 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (4.2 ล้านล้านบาท) ภายในทศวรรษหน้า (2563-2572) หรือราวร้อยละ 10 ของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ทั่วโลกที่มีมูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (42.3 ล้านล้านบาท) ทำให้สิงคโปร์อยากเข้ามาอยู่ในธุรกิจใหม่นี้

โดยสิงคโปร์ เป็นชาติแรกในโลก ที่อนุมัติให้ เนื้อสัตว์สะอาด จำหน่ายในประเทศได้อย่างเป็นทางการโดยรัฐบาล ปูทางให้ Eat Just บริษัทสตาร์ทอัพผู้ผลิตอาหารสัญชาติอเมริกัน จากซานฟรานซิสโก จำหน่ายเนื้อไก่ปลูกด้วยเซลล์ จากห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะประเดิมขายในรูป นักเก็ต และในอนาคตจะทำออกมาเป็นเนื้ออกไก่ ที่มีโปรตีนสูง

ทั้งนี้สิงคโปร์ได้จัดตั้ง Agri-Food Innovation Park เพื่อบ่มเพาะสตาร์ทอัพทางด้านเกษตรและอาหาร ทำให้ปัจจุบัน สิงคโปร์มีสตาร์ทอัพด้านเกษตรไฮเทคมากมาย ครอบคลุมการผลิตอาหารหลากหลาย ได้แก่ การปลูกพืชในอาคาร การปลูกพืชแนวตั้งบนหลังคาอาหาร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนอกชายฝั่ง อาคารเลี้ยงปลาและกุ้งแนวดิ่ง สตาร์ทอัพผลิตเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืช ไปจนถึงเทคโนโลยีไฮเทคที่เมืองไทยยังไม่มี อย่างพวก การปลูกเนื้อสัตว์ สามารถปลูกทั้ง เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว ไปจนถึงพวกอาหารทะเล

ดังนั้นวาระชาติเร่งด่วนในเรื่องเกษตรไฮเทค หรือ เกษตรอัจฉริยะ ของสิงคโปร์นี้ จะเพิ่มงานใหม่ให้แก่ประเทศ 55,000 ตำแหน่ง ซึ่งจะช่วยทำให้สิงคโปร์พึ่งพาตัวเองด้านอาหารได้มากขึ้น และสามารถรับมือโรคระบาดแบบ โควิด-19 ได้ในอนาคต

แม้ก่อนหน้านั้น เราเคยได้ยินว่า ช่วงโควิด สิงคโปร์มีปัญหานำเข้าไข่ไก่จากไทยไม่ได้ แต่ว่าในปี 2022 สิงคโปร์จะกลายเป็นประเทศส่งออกไข่ แทนแล้ว เพราะจะมีการตั้งโรงงานผลิตไข่แบบใหม่ ด้วยเงินลงทุนกว่า 3,600 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทสตาร์ทอัพ Eat Just กับ Proterra Asia ตั้งเป้าจะเป็นผู้ผลิตไข่ (ไม่มีไก่) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ได้ใน 10 ปี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
Smart Farm - เกษตรอัจฉริยะ