เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ส่องราคาสินค้าเกษตร เดือนมิถุนายน 2564
05 มิถุนายน 2564
470
ส่องราคาสินค้าเกษตรเดือนเดือนมิถุนายน แนวโน้มตัวไหนราคาพุ่ง - ตัวไหนราคาร่วง เช็กเลย!
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. เผยความต้องการของตลาดโลก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ราคาสินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน 2564 ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียว น้ำตาลทรายดิบ ยางพาราแผ่นดิบ และปาล์มน้ำมัน มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น ขณะที่ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สุกร กุ้งขาวแวนนาไม และ โคเนื้อ มีแนวโน้มราคาปรับลดลง

สำหรับรายละเอียดของสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาเพิ่ม และ ราคาปรับลดลง มีดังนี้

สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่
1. ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 10,637 -10,680 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.92 - 1.33
-เนื่องจากความต้องการบริโภคข้าวเหนียวเพิ่มขึ้น ในเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่างของชาวจีน ประกอบกับสต็อกข้าวเหนียวของผู้ประกอบการเริ่มลดลง

2.น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 17.14 - 17.24 เซนต์/ปอนด์ (11.89 - 11.96 บาท/กก.) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.60 - 1.20
-เนื่องจากคาดว่าปริมาณการผลิตและการส่งออกเอทานอลของประเทศบราซิลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพบว่ายอดการส่งออกเอทานอลในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.2 จากปีก่อน ทำให้โรงงานน้ำตาลของบราซิลปรับเพิ่มสัดส่วนการนำอ้อยไปผลิตเอทานอล

3.ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 58.08 ? 58.80 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.82 ? 2.07
-เนื่องจากปริมาณยางพาราที่ออกสู่ตลาดมีแนวโน้มลดลงกว่าที่คาดการณ์ จากการขาดแคลนแรงงานกรีดยางและภูมิอากาศฝนตกชุก

4.ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 5.16 - 5.22 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 4.09 - 5.33
-เนื่องจากผลผลิตน้ำมันปาล์มของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มอันดับ 2 ของโลกปรับตัวลดลง จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่
1.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,642 - 8,706 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.24 - 1.96
-เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวและสต็อกข้าวของอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณข้าวส่วนเกินระบายออกสู่ตลาดโลกเป็นจำนวนมาก

2.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 11,235 - 11,381 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.51 - 2.77
-เนื่องจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้เกิดปัญหาการส่งออกข้าวไทย โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดยุโรป

3.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 7.59 - 7.63 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.20 - 0.80
-เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูการ เก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่ 1 ปริมาณผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด

4.มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 1.89 - 1.93 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.52 ? 2.58
-เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ลานมันสำปะหลังเส้นปิดการรับซื้อ และผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้อาจมีคุณภาพลดลงจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น

5.สุกร ราคาอยู่ที่ 75.08 -76.28 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.44 ? 2.01
-เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง มาตรการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง

6.กุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 137.20 - 138.32 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.20 - 2.00
-เนื่องจากมีปัจจัยกดดันราคาจากมาตรการควบคุมร้านอาหารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คาดว่าจะยังคงเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงสูง ความกังวลของผู้บริโภคในเรื่องความปลอดภัย
-ประกอบกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศที่ซบเซา ส่งผลให้ความต้องการบริโภคกุ้งในประเทศลดลง

7.โคเนื้อ ราคาอยู่ที่ 98.24? 98.31 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.01 - 0.08
-เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ความต้องการบริโภคเนื้อโคลดลง ตามแนวโน้มเนื้อสัตว์ประเภทอื่น จากอาหารตามธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ผลผลิตเนื้อโคอาจลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโคและกระบือ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ