เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังหนอนห่อใบงาระบาด

06 มิถุนายน 2564
1,049
แนะเกษตรกรผู้ปลูกงาเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนห่อใบงา มักพบการเข้าทำลายในระยะตั้งแต่ต้นงาเริ่มงอกพ้นผิวดินจนถึงระยะที่ต้นงาอายุ 30 วัน
สภาพอากาศร้อนและมีฝนตกในระยะนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกงาเฝ้าระวังการเข้าทำลายของหนอนห่อใบงา มักพบการเข้าทำลายในระยะตั้งแต่ต้นงาเริ่มงอกพ้นผิวดินจนถึงระยะที่ต้นงาอายุ 30 วัน

โดยหนอนห่อใบงาจะเข้าทำลายด้วยการชักใยดึงใบงามาห่อตัวไว้แล้วกัดกินใบ ถ้าหนอนห่อใบงาเข้าทำลายตั้งแต่ต้นอ่อน ต้นงาจะตาย ทำให้ต้องปลูกซ่อมใหม่ เมื่อต้นงาโตขึ้น หนอนห่อใบงาจะเข้าทำลายบริเวณยอดอ่อน ดอก ใบ และฝัก ทำให้ผลผลิตงาเสียหาย 27-40%

หากพบการระบาดของหนอนห่อใบงา ให้เกษตรกรใช้กับดักแสงไฟดักผีเสื้อกลางคืน (ตัวเต็มวัยของหนอนห่อใบงา) ไม่ให้มาวางไข่ได้ เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตและตัดวงจรการระบาดของหนอนห่อใบงา