เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มะม่วงแปลงใหญ่สระแก้ว เตรียมโกอินเตอร์ไปฮ่องกง

29 พฤษภาคม 2564
1,219
โมเดล "ตลาดนำการผลิต" และ"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" สุดเจ๋งทำมะม่วงแปลงใหญ่สระแก้ว เตรียมโกอินเตอร์ไปฮ่องกงพันตันมูลค่า45ล้านบาท
กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานจากนายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว ว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขาย(Memorandum of Purchasing: MOP) การส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดฮ่องกง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ระหว่างนายวรเทพแก้ววงษ์นุกูล ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงส่งออกจังหวัดสระแก้ว กับผู้แทนบริษัทChaingmai Herbs Trading Limited ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้าของฝั่งฮ่องกง โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว นายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว และนายเกษมสันต์ ศรีโสภา ประธานเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดสระแก้ว โดยปริมาณซื้อขายเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1,000 ตัน มูลค่ารวม 45 ล้านบาท

เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ตามโมเดล"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ซึ่งจากผลสำเร็จดังกล่าว ทางจังหวัดสระแก้วจะต่อยอดทำ เป็น "สระแก้วโมเดล" ในการพัฒนามะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อส่งออกไปยังตลาดฮ่องกง ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสูง โดยจะร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสระแก้ว เพื่อการส่งออกที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงส่งออก จังหวัดสระแก้ว เป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร จำนวน 8 กลุ่ม ซึ่งมีทั้งที่เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีพื้นที่ปลูกรวมกัน 10,510 ไร่ เกษตรกร 4,713 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 15,200 ตัน ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP แล้วจำนวน 132 แปลง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า