เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พาณิชย์พะเยาช่วยผู้ปลูกลิ้นจี่ เปิดจองออนไลน์ระบายผลผลิต
06 พฤษภาคม 2564
160
"พาณิชย์จังหวัดพะเยา" เดินหน้าช่วยผู้ผลิตลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย ทำตลาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด เปิดจองสินค้าแล้ววันนี้ถึง 11 พ.ค.นี้ พลาดไม่ได้เป็นสินค้า GI หนึ่งปีมีให้บริโภคเพียงเดือนเดียว
นางสาวเยาวเรศ แซ่โคว้ พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้เดินหน้าช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยได้เข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ให้สามารถกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงปลายเดือนเม.ย.-พ.ค.2564 และจะออกมาที่สุดในช่วงเดือนพ.ค.2564 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

จุดเด่นของลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย อ.แม่ใจ ไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แต่ยังเป็นสินค้าเกษตรที่ผลผลิตหนึ่งปีมีเพียงเดือนเดียว หมดแล้ว หมดเลย ขอให้ผู้บริโภคที่สนใจลิ้มรสลิ้นจี่แม่ใจ สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ https://qrgo.page.link/8yUo7 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 0-5443-1636 หรือคุณนุจรินทร์ โทรศัพท์ 06-2151-6415

สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อ เกรด AA (ห่อ) ขนาด 36-40 ผล/กิโลกรัม (กก.) กล่องโฟม/5 กก. ราคา 475 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 265 บาท เกรด AA ขนาด 36-40 ผล/กก. กล่องโฟม/5 กก. ราคา 425 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 235 บาท เกรด A (ห่อ) ขนาด 41-50 ผล/กก. กล่องโฟม/5 กก. ราคา 425 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 235 บาท และเกรด A ขนาด 41-50 ผล/กก. กล่องโฟม/5 กก. ราคา 375 บาท ตะกร้า/ 3 กก. ราคา 205 บาท

ส่วนเกษตรกรที่นำผลผลิตลิ้นจี่มาจำหน่ายในครั้งนี้ ได้แก่ แปลงใหญ่ลิ้นจี่ ต.ศรีถ้อย ศรีทน ติ๊บเมืองมา 0931303262 , แปลงใหญ่ลิ้นจี่ หมู่ 7 , 8 ต.ศรีถ้อย เมธี โยธาวุธ 0913022833 , แปลงใหญ่ลิ้นจี่ ต.เจริญราษฎร์ สุชาติ มุนิกานนท์ 0894817755 , แปลงใหญ่ลิ้นจี่ ต.แม่สุก ยวน วัลบุญ 0907529420 , วิสาหกิจสามัคคีลิ้นจี่ห้วยเคี่ยน สังเวียน ชัยทิพย์ 0979411159 และวิสาหกิจอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย ยอดชัย มะโนใจ 0849498146

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ