เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สวพส.ขายเมล็ดกัญชงลอตแรก 5,600 กก.
03 พฤษภาคม 2564
179
สวพส.เปิดขาย "เมล็ดกัญชง" กระแสตอบรับดี ลอตแรก 5,600 กก. แห่จองแล้ว 300 ราย
กัญชงฟีเวอร์ วงการเกษตร อาหาร สินค้าแปรรูปทั้งนิติบุคคล-บุคคลทั่วไปกว่า 300 ราย แห่ซื้อเมล็ดพันธุ์หลังสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดพรีออร์เดอร์ขายลอตแรก 5,600 กิโลกรัม 2 สายพันธุ์แบบโควตาตามเหมาะสม ราคา กก.ละ 200-750 บาท วางกลไก ?คณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการควบคุมจำหน่าย? ถึงทั้ง ป.ป.ส.-อย.-กฤษฎีกา-อภ. ร่วมกำกับดูแล คาดคัดกรองหลักเกณฑ์คุณสมบัติอีกรอบก่อนประกาศผล 30 พ.ค.นี้

"สถาบันได้ศึกษาและวิจัยกัญชงตั้งแต่ปี 2549 จึงพร้อมนำเมล็ดพันธุ์กัญชงมาจำหน่ายให้แก่ทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่มีความสนใจยื่นขอซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่า 300 ราย ซึ่งสถาบันจะจัดจำหน่ายเมล็ดกัญชงลอตแรกรวม 5,600 กิโลกรัม โดยคัดเลือกตามความเหมาะสมใน 2 พันธุ์ คือ RPF1 ที่เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงมากกว่า 1,000 เมตร และพันธุ์ RPF3 ที่เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงระดับ 500-1,000 เมตร"

ได้แบ่งการจำหน่ายเป็น 1.เมล็ดพันธุ์รับรอง (certified seed) จำนวน 3,000 กิโลกรัม โดยจำหน่ายสำหรับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ราคา 300 บาท/กก. หน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ ราคา 400 บาท/กก. และสำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 520 บาท/กก.

2.เมล็ดบริโภค (grain) จำนวน 2,600 กิโลกรัม โดยจำหน่ายสำหรับหน่วยงานภาคีร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนา (partnership) หรือหน่วยงานของรัฐ ราคา 250 บาท/กก. และสำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 750 บาท/กก. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัย พัฒนาและการทดลองปลูกได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสมในประเทศ โดยมีการพิจารณาและกำหนดปริมาณเมล็ดที่จะจำหน่ายให้แก่ผู้ขอซื้อแต่ละราย ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ