เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พาณิชย์ยันช่วยชาวนาเต็มที่หลังข้าวนาปรังราคาตก
27 เมษายน 2564
222
พาณิชย์พร้อมเดินหน้าโครงการประกันรายได้ช่วยชาวนา หลังพบชาวนาบางพื้นที่ประสบความเดือดร้อนข้าวนาปรังตกต่ำ
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า มีข้อร้องเรียนของชาวนาที่ จ.กาฬสินธุ์ ว่ากำลังประสบความเดือดร้อนจากภาวะราคาข้าวเปลือกนาปรังตกต่ำนั้น จึงขอชี้แจงว่า ข้าวที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวในช่วงนี้เป็นข้าวนาปรัง เพาะปลูกในรอบที่ 2 ของเกษตรกรในบางพื้นที่ ซึ่งจะมีปริมาณข้าวเปลือกประมาณ 4.9 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 16 ของปริมาณข้าวเปลือกทั้งหมด เกษตรกรจำหน่ายข้าวเปลือกนาปรังได้ที่ตันละ 6,700-6,800 บาท

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นข้าวเหนียวนาปรังที่ข้าวเกี่ยวสด มีความชื้น และส่วนใหญ่จะเพาะปลูกพันธุ์ข้าวนาปรัง เช่น กข22 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพื้นแข็ง เมื่อสีแปรสภาพจะได้ต้นข้าวน้อย และข้าวบางส่วนได้รับน้ำไม่ทั่วถึงเนื่องจากน้ำในเขื่อนมีน้อย และพบข้าววัชพืชปะปนจากรถเกี่ยวนวด

ทั้งนี้รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 โดยได้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2563/64 (รอบ2) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยได้จัดสรรงบประมาณ วงเงิน 49,509.81 ล้านบาท สำหรับการประกันรายได้ และช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรอีกไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 20 ไร่ วงเงิน 56,095.63 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกพบว่า อยู่ในช่วงชะลอตัวทั้งการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวลดลงโดยข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว (กข6) ความชื้นไม่เกิน 15% ราคาตันละ 10,300-10,800 บาท (เกี่ยวสดตันละ 7,800-8,400 บาท) ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาซึ่งมีราคาอยู่ที่ตันละ 11,000-11,500 บาท (เกี่ยวสดตันละ 8,500-8,900 บาท) ข้าวเปลือกเหนียวคละ ความชื้นไม่เกิน 15% ราคาตันละ 9,500-10,500 บาท (เกี่ยวสดตันละ 7,300-8,100 บาท) ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาซึ่งมีราคาอยู่ที่ตันละ 10,000-11,000 บาท (เกี่ยวสดตันละ 7,700-8,500 บาท)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ