เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เตือนเกษตรกรระวัง โรค-แมลงศัตรูพืช ฤดูแล้ง
25 เมษายน 2564
395
แนะเกษตรกรให้เฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชในช่วงฤดูแล้ง เน้นการป้องกันควบคุมอย่างถูกวิธี พร้อมหมั่นสำรวจแปลงปลูกเพื่อป้องกันและกำจัดโรคหรือแมลงศัตรูพืชได้อย่างทันท่วงที
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า หลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พืชผัก หรือผลิตผลทางการเกษตรมีโอกาสสูงที่จะโดนแดดเผาไหม้จนถึงขั้นยืนต้นตาย รวมไปถึงการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายสร้างความเสียหายให้กับผลผลิต

เพราะด้วยสภาพอากาศที่มีความชื้นต่ำติดต่อกันยาวนานหลายเดือน เหมาะสมกับการระบาดของศัตรูพืช ที่ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงในกลุ่มปากดูดต่างๆ อย่างเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลงหวี่ขาว และกลุ่มไรแดง เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับพืชที่ปลูกได้เป็นจำนวนมาก ส่วนโรคพืชในหน้าแล้งที่ต้องระวัง คือโรคพืชจากเชื้อไวรัส ที่มาพร้อมกับแมลงปากดูดเหล่านี้ที่เป็นพาหะแพร่กระจายโรค

ทั้งนี้ แมลงปากดูดจำพวกเพลี้ยต่างๆ รวมถึงเพลี้ยไฟและไรต่างๆ สามารถทำลายพืชโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ยอดอ่อน ตาใบ ตาดอก ของพืชหลายชนิด เช่น แตงโม มะเขือเปราะ มะเขือยาว แตงกวา มะระ ฟักเขียว ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง ไม้ผล เช่น มะม่วง ส้มโอ มะนาว ส้มเขียวหวาน องุ่น พืชไร่ เช่นฝ้าย ยาสูบ งา ทานตะวัน ข้าวโพด และยังพบในการเพาะปลูกไม้ เช่น กล้วยไม้ เบญจมาศ กุหลาบ เยอร์บีร่า มะลิ ดาวเรือง อีกด้วย

การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในช่วงหน้าแล้ง ให้เกษตรกรใช้วิธีเขตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแรงให้ต้นพืช ได้แก่เลือกใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืชมาปลูก หมั่นทำความสะอาดแปลง บำรุงดูแลต้นพืชให้แข็งแรง ใส่ปุ๋ยให้น้ำที่เหมาะสม กำจัดวัชพืช รวมถึงการสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบโรคและแมลงศัตรูพืช ก็ทำการควบคุมโดยใช้ชีวภัณฑ์ หรือ สารสกัดธรรมชาติ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า