เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
หอมมะลิไทย บูมตลาดฮ่องกง จดทะเบียนรับรองภาษาจีนกวางตุ้ง
20 เมษายน 2564
209
ฮ่องกงอนุมัติจดตรารับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกว้างตุ้ง ช่วยต่อยอดตลาดข้าว และสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคฮ่องกงที่เชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานและเอกลักษณ์ของสินค้าข้าวหอมมะลิไทย
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้อนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้งแล้ว

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้งในฮ่องกงเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับข้าวหอมมะลิไทย และประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวหอมมะลิไทยที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย

ทั้งนี้ การได้รับอนุมัติการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีนกวางตุ้งครั้งนี้ คาดว่าจะสร้างแรงกระตุ้นทางการตลาดและสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นและมั่นใจแก่ผู้บริโภคชาวฮ่องกงว่าสินค้าข้าวหอมมะลิไทยภายใต้บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยประทับอยู่ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน และเป็นสินค้าข้าวหอมมะลิไทยที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยอย่างแท้จริง

และจะเกิดการขยายตัวของการบริโภคข้าวหอมมะลิไทยในตลาดฮ่องกง เพราะเดิมข้าวหอมมะลิไทยจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าพรีเมียม และชาวฮ่องกงนิยมบริโภคอยู่แล้ว และที่ผ่านมา เป็นสินค้าที่ครองตลาดผู้บริโภคในฮ่องกงเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด แต่จากความนิยมดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาการลอกเลียนแบบสินค้าไทย และการปลอมปนสินค้าข้าวหอมมะลิไทย การมีเครื่องหมายรับรองไปติด จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น และส่งผลดีต่อการส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้จัดการ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
27-36°C
นครราชสีมา
26-33°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C