เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เตรียมรับมือ ไรแดงแอฟริกัน ในสวนทุเรียน
11 เมษายน 2564
533
แนะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนให้เฝ้าระวังการระบาดของไรแดงแอฟริกัน มักพบการเข้าทำลายในระยะที่ต้นทุเรียนออกดอกอยู่ในระยะหางแย้จนถึงระยะติดผลอ่อน
ในระยะนี้จะมีอากาศร้อนและมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนให้เฝ้าระวังการระบาดของไรแดงแอฟริกัน มักพบการเข้าทำลายในระยะที่ต้นทุเรียนออกดอกอยู่ในระยะหางแย้จนถึงระยะติดผลอ่อน

โดยจะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของไรแดงแอฟริกันดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ที่บริเวณหน้าใบ ซึ่งพบระบาดทำความเสียหายแก่ต้นทุเรียนโดยเฉพาะเมื่อสภาพอากาศแห้งแล้งและลมแรง สามารถสังเกตได้ที่หน้าใบจะเห็นคราบของไรคล้ายผงหรือฝุ่นละอองสีขาวเกาะอยู่ สีของใบจะซีด ไม่เขียวเป็นมันเหมือนใบปกติ

เกษตรกรควรหมั่นสำรวจการระบาดของไรแดงแอฟริกันในสวนทุเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากระบาดรุนแรงและต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจส่งผลทำให้ใบทุเรียนหลุดร่วงอย่างรวดเร็ว ต้นทุเรียนจะหยุดชะงักการเจริญเติบโต และมีผลต่อการติดดอกและผลของทุเรียนได้

ประชากรไรมักหนาแน่นมากในบริเวณทรงพุ่มด้านนอกที่ถูกแสงแดด ส่วนยอด หรือด้านบนของทรงพุ่ม การแพร่ระบาดภายในสวนทุเรียนพบว่า จะเกิดการระบาดรุนแรงเป็นหย่อมๆ ทางด้านเหนือลม ด้านขอบรอบแปลง และด้านที่ติดถนน