เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส่งออกทุเรียน 2 เดือน ยอดขายจีนพุ่ง 500%

08 เมษายน 2564
1,439
ส่งออกทุเรียน 2 เดือนแรกพุ่งกระฉูด ตลาดจีนโตเกือบ 500% แนะเน้นตลาดทุเรียนเฉพาะถิ่นและทุเรียนอัตลักษณ์
ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ในปี 2563 ไทยมีการส่งออกทุเรียนสดมูลค่า 65,631 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44% โดยมีจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 (มูลค่า 47,798 ล้านบาท สัดส่วน 73% ของการส่งออก)

ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและที่ปรึกษาสถาบันทุเรียนไทย เผยว่า ทุเรียนไทยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี2554-2563) พบว่ามีการขยายพื้นที่การปลูกเพิ่มขึ้น และมีผลผลิตแทบล้นตลาดขึ้นเรื่อย ๆ โดยพบว่าพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น 30.9% หรือ 186,000 ไร่ ในปี 2563

ล่าสุด เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 5 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2554 ขณะที่ 2 เดือนแรกปี 2564 ไทยส่งออกทุเรียนสดมูลค่า 4,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 259% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 มูลค่า 3,899 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 497% (สัดส่วน 86%) ตามด้วยตลาดฮ่องกง และเวียดนาม ตามลำดับ

ทั้งนี้ทุเรียนไทยยังมีโอกาสในการส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีน อย่างไปมณฑลชั้นในของจีน แต่ต้องทำตลาดทุเรียนเฉพาะถิ่นและทุเรียนอัตลักษณ์ท้องถิ่น จะได้รับความนิยมมากขึ้นและควรพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐาน GMP และ GAP และหาตลาดส่งออกใหม่ ๆเช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง และอินเดีย

ส่วนปัจจัยลบที่กระทบต่อทุเรียนไทย คือ การที่จีนอนุญาตให้นำเข้าจากประเทศอื่น และไทยยังขาดระบบตรวจสอบย้อนกลับ ทุเรียนอ่อนไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการและไม่มีเครื่องมือในการตรวจการสวมสิทธิ์ทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน และตลาดถูกควบคุมโดยล้ง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ