เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปลดไก่ยืนกรง 3 ล้านตัว แก้ไข่ล้นตลาด
07 เมษายน 2564
108
ปศุสัตว์ ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงรายใหญ่ลดปริมาณแม่ไก่ไข่ยืนกรง 3 ล้านตัว แก้ไข่ล้นตลาด ช่วยเกษตรกร
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่แจ้งประกาศปรับราคาแนะนำของไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกรลงมาอยู่ที่ราคา 2.30 บาทต่อฟอง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นั้น

กรมปศุสัตว์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือ เอ้กบอร์ด (Egg Board) ได้มีการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การผลิตไข่ไก่ในปัจจุบัน พบว่ามีแม่ไก่ไข่ยืนกรงประมาณ 50 ล้านตัว ผลิตไข่ไก่ได้ประมาณ 41 ? 42 ล้านฟองต่อวัน

โดยในช่วงนี้ปริมาณไข่ไก่ขนาดเล็กเบอร์ 4 - 5 ถูกผลิตและจำหน่ายออกมาสะสมอยู่ในตลาดจำนวนมาก สาเหตุจากมีแม่ไก่สาวขึ้นมาเลี้ยงทดแทน สภาพอากาศร้อน อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้แม่ไก่ไข่กินอาหารน้อยลง ไข่ไก่ที่ออกมาในช่วงนี้จึงมีขนาดเล็กทำให้จำหน่ายได้ในราคาต่ำ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลงมาก จากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้อัตราการบริโภคไข่ไก่ภายในประเทศลดเหลือประมาณ 38 ล้านฟองต่อวัน จากภาวะปกติ 39 ? 40 ล้านฟองต่อวัน

ดังนั้นประมาณการว่ามีไข่ไก่ส่วนเกินล้นตลาดในประเทศประมาณ 2 - 3 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นโดยอนุมัติเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) จำนวน 51 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป็นค่าบริหารจัดการในการส่งออกไข่ไก่ส่วนเกิน จำนวน 100 ล้านฟอง ร่วมกับการผลักดันของผู้ประกอบการเองอีก 100 ล้านฟอง รวม 200 ล้านฟอง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่รวดเร็วขึ้น กรมปศุสัตว์ จึงได้กำหนดมาตรการปรับสมดุล Demand ? Supply เพื่อเสริมควบคู่กับมาตรการเร่งรัดรวบรวมไข่ส่งออก 200 ล้านฟอง โดยกรมปศุสัตว์ได้ขอความร่วมมือปรับลดปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่ยืนกรงในฟาร์มผู้ผลิตรายใหญ่ทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 3 ล้านตัว ภายใน 1 เดือน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
25-37°C
นครราชสีมา
25-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C