เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สั่งเข้มห้ามตัดทุเรียนอ่อน หวั่นฉุดราคาตกต่ำ
30 มีนาคม 2564
160
เฉลิมชัย สั่งคุมเข้มเกษตรกรห้ามตัดทุเรียนอ่อนขายเด็ดขาด หวั่นฉุดราคาทุเรียนตกต่ำ หลังพบขบวนการลอบตัดทุเรียนอ่อนส่งขายต่างแดน หวันทุบตลาดทุเรียนไทย ลั่นฝ่าฝืนโดนคุก 3 ปี
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า? จากที่มีข่าวว่ามีขบวนการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนในพื้นที่ จ.จันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงออกมาขายจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนมีการลักลอบส่งออกต่างประเทศนั้น ล่าสุด ตนได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรเร่งตรวจสอบ หากพบว่ามีการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจริง จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ

โดยร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ด้วยใช้บทลงโทษทางกฎหมาย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 ระบุว่าผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นมาตรการทางอาญา

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และเข้าสุ่มตรวจทุกล้งทุเรียน ถ้าพบทุเรียนอ่อน จะมีการแจ้งเตือน แต่ถ้าพบว่ายังมีการกระทำผิดมาตรฐานซ้ำๆ ก็จะมีการพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองของล้งต่อไป

รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.ของทุกปี จะเป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนภาคตะวันออกในช่วงต้นฤดูกาลจะมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคนกลางและล้งอีกจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะมีรายได้เพิ่ม ซึ่งอาจเกิดแรงจูงใจให้รีบตัดทุเรียนออกขายในช่วงนี้เพื่อทำกำไร ขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว

ทั้งนี้หากเกษตรกรมีผลผลิตที่พร้อมตัดจำหน่ายก่อนวันที่ 10 เม.ย.นี้ ถ้าต้องการจะตัดจำหน่าย จะต้องแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตร หรือเกษตรอำเภอ ก่อนตัด ซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาด จึงขอย้ำว่าการตัดทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพออกจำหน่ายนั้น เกษตรกรผู้ปลูกและพ่อค้าคนกลางที่รับมาจำหน่ายมีความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำลายความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค รวมถึงอาจส่งผลให้ราคาทุเรียนตกต่ำลง และสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนในระยะยาว อีกทั้งจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกอีกด้วย

เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ประเทศคู่แข่งของไทย อย่างเวียดนามและกัมพูชาจะสามารถผลิตทุเรียนคุณภาพได้มากขึ้น และมีความได้เปรียบทุเรียนไทย เนื่องจาก ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า และที่ตั้งอยู่ใกล้ประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทย ถ้ายังมีการลักลอบส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะทำให้ทุเรียนไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศคู่แข่งในไม่ช้า

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เดลินิวส์
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
25-37°C
นครราชสีมา
25-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C