เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไทยเตรียมขายข้าว จีทูจีอินโดฯ 1 ล้านตัน

12 มีนาคม 2564
1,161
ครม.ไฟเขียว "ก.พาณิชย์" ขายข้าวจีทูจีอินโดฯ 1 ล้านตัน/ปี พร้อมอนุมัติเพิ่มวงเงินประกันรายได้ชาวนาอีก 3.8 พันล้านบาท ดันงบโครงการพุ่งแตะ 5.06 หมื่นล้าน
กระทรวงพาณิชย์ ตกลงที่จะขายข้าวไทย ซึ่งเป็นข้าวขาวชนิด 15-25% ให้แก่กระทรวงการค้าอินโดนีเซีย ในปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตของทั้งสองประเทศและระดับราคาในตลาดโลก โดยกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ เป็นหน่วยงานภาครัฐของไทยเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจ Perum Bulog เป็นผู้ดำเนินการ

โดย MOU ดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 4 ปี นับแต่วันที่ลงนาม ยกเว้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือน และหากเกิดกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทระหว่างคู่ภาคีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภายใต้ MOU ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะหาข้อยุติโดยการหารือและเจรจาอย่างฉันมิตร

ทั้งนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 อีก 3,838 ล้านบาท เพิ่มจากเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2563 ที่ครม.เคยอนุมัติวงเงินไว้ 46,807 ล้านบาท ส่งผลให้งบฯโครงการอยู่ที่ 50,646.27 ล้านบาท เนื่องจากมีเกษตรกรลงทะเบียนเพิ่มขึ้นหลังจาก ครม.อนุมัติไปแล้ว 1.1 แสนครัวเรือน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวเลขที่แท้จริงได้ประมาณเดือนพ.ค.2564

ครม.ยังมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 อีก 4,504 ล้านบาท จากเดิมที่ครม.เคยอนุมัติวงเงินไว้ 19,826 ล้านบาท ส่งผลให้งบโครงการอยู่ที่ 24,331 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายปริมาณข้าวเปลือกอีก 3.2 แสนตันข้าวเปลือก หรือจากเดิม 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก เป็น 1.82 ล้านตันข้าวเปลือก รวมทั้งขยายระยะเวลาจัดทำสัญญากู้โครงการถึงวันที่ 31 มี.ค.2564 ส่วนภาคใต้ จะขยายระยะเวลาถึงวันที่ 31 ก.ค.2564

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักข่าวอิศรา