เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ทำได้ไง ปลูกมะเขือ 1 ต้น ให้ผล 4,000 ลูก

24 กุมภาพันธ์ 2564
503
คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ โชว์นวัตกรรมปลูกมะเขือเทศเชอรี่ 1 ต้น ให้ผลกว่า 4,000 ลูก ให้ชื่อ มะเขือเทศ "พันธุ์มหามงคล"
รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่อันดับต้นๆ ของประเทศ นำนวัตกรรมระบบปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มาใช้ปลูกกับมะเขือเทศเชอรี่ได้สำเร็จ และการปลูก 1 ต้นสามารถออกผลได้มากกว่า 4,000 ลูก

รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ เล่าถึงที่มาในการเพาะพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ที่ให้ผลดกครั้งนี้ว่า ทางคณะเกษตรศาสตร์ได้ทำการวิจัยการเพาะพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ และการแปรรูปมะเขือเทศพันธุ์นี้มาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี เพื่อนำองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดต่อไปยังเกษตรกรที่สนใจ เพื่อใช้สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ โดยมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรและครอบครัว

"มะเขือเทศเชอรี่" มีความโดดเด่นในตัวของผลผลิตเองอยู่แล้ว โดยเฉพาะด้านรสชาติ ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นสิ่งของข้างเคียงในการประกอบอาหาร แต่สามารถนำมารับประทานเป็นผลไม้สดกินได้เลย ทำให้ปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศเชอรี่ได้ผลตอบแทนจากการปลูก ขายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 200-300 บาท

สำหรับมะเขือเทศเชอรี่นั้นมีความหลากหลายของสายพันธุ์ แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือ มะเขือเทศเชอรี่สีแดง ทางคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ จึงได้ทดลองนำมาปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ แต่มะเขือเทศมีความต้องการธาตุอาหารจำนวนมากกว่าพืชหลายชนิด จึงต้องใช้การปลูกในระบบน้ำหมุนเวียน โดยใช้น้ำเติมลงในอ่างเพาะวันละประมาณ 100 ลิตร พร้อมใส่ปุ๋ย AB สำหรับไฮโดรโปนิกส์ ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของใบและรากให้มีความสมดุลกัน จึงทำให้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจ

ดร.บุญส่งบอกว่า การทดลองปลูกมะเขือเทศเชอรี่มีจุดประสงค์ต้องการใช้พื้นที่ปลูกให้คุ้มค่ากับผลผลิตที่จะได้รับ โดยแรกตั้งใจปลูกด้วยวิธีใหม่น่าจะให้ผลอยู่ในราว 3,000 ผล แต่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะมะเขือเทศ 1 ต้นนี้ได้ให้ผลผลิตสูงถึง 4,000 ลูก จึงให้ชื่อสายพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใหม่ว่า "พันธุ์มหามงคล"

ทั้งนี้ ได้จัดแสดงไว้บริเวณโรงเรือนใช้จัดงานเกษตรอีสานใต้ แต่ปีนี้ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้งดการจัดงานอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตาม สำหรับเกษตรกรหรือผู้ใคร่อยากรู้ สนใจเข้าชมและสอบถามวิธีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์มหามงคล ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4535-3500

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้จัดการออนไลน์