เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จับตาข้าวเปลือกเจ้าราคาดิ่งต่อเนื่อง

20 กุมภาพันธ์ 2564
326
"ข้าวเปลือกเจ้า" ราคาดิ่งต่อเนื่อง หลังตรุษจีน เหตุ ส่งออกชะลอซื้อ บวกกับข้าวฤดูกาลใหม่กำลังจะออก จึงทำให้ราคาอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง
นายสุทธิ สานกิ่งทอง นายกสมาคมค้าข้าวไทย (หยง) ถึงสถานการณ์ราคาข้าวสาร ตั้งแต่นาปี เริ่มจากปลายปีที่แล้วราคาเริ่มต้นตั้งแต่กว่า 12,000-13,000 บาท ต่อตัน ไล่ราคามาเรื่อยจนกระทั่งก่อนตรุษจีน ซึ่งราคาก็ขยับสูงขึ้นมาก 15,550-15,570 บาท/ตัน ส่วนราคาข้าวเปลือก เจ้า 5% ราคาจะอยู่ในช่วง 10,100-10,200 บาท/ตัน

แต่หลังตรุษจีน ราคาก็เริ่มปรับตัวอ่อนลงมา เพราะข้าวเริ่มทยอยออกมาแล้วแต่ไม่มาก บวกกับผู้ส่งออกชะลอซื้อ จึงทำให้ราคาส่งผลกระทบไปที่ราคาข้าวเปลือกอย่างที่เห็นในวันนี้

แหล่งข่าวผู้ประกอบการค้าข้าว เผยว่า ต้องไปถาม คนซื้อว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อน "วันตรุษจีน" ราคาแพง หลัง "วันตรุษจีน" ไม่มีผู้ส่งออกแจ้งราคารับซื้อราคาจึงร่วงอย่างที่เห็น อย่างไรก็ดี "หยง" บางราย แจ้งเชื่อ 100 วัน

ทั้งนี้สมาคมโรงสีข้าวไทย รายงานสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกของแต่ละจังหวัด ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ราคา ข้าวเปลือกเจ้า 5% (ความชื้น15%) ราคาปรับตัวลดง 9,500-9,800 บาท/ตัน ขณะที่ก่อนตรุษจีนราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10,100-10,200 บาท/ตัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ