เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ฉลู ปีทองสินค้าเกษตรไทย
10 มกราคม 2564
487
ปี 2564 หลายฝ่ายเห็นตรงกัน ถือเป็นโอกาสทองของสินค้าเกษตรไทย คาดส่งออกเพิ่มขึ้น
คาดว่ายางพาราจะสามารถส่งออกได้ 4.09 ล้านตัน สินค้าข้าว คาดว่าจะส่งออกได้ 5.5-6 ล้านตันข้าวสาร มันสำปะหลัง คาดว่าจะมีผลผลิต 29.88 ล้านตัน ปาล์มน้ำมัน คาดว่าจะมีผลผลิต 16.64 ล้านตัน ส่วน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่าจะผลิตได้ 4.96 ล้านตัน

กลุ่มสินค้าปศุสัตว์ คาดว่าจะขยายตัว 1.0-2.0% การผลิตโดยรวมจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะไก่เนื้อ, สุกร, ไข่ไก่, โคเนื้อ และน้ำนมดิบ ส่วนเนื้อสุกรยังมีแนวโน้มเติบโต

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เห็นว่า ?ปี 2564 ภาคการเกษตรยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของโควิด ยังเป็นปีที่เหนื่อยอีก หากกระทรวงพาณิชย์ไม่หาช่องทางตลาด หรือมีคณะทำงานชุดเฉพาะกิจที่แข็งแกร่ง เกษตรจะยิ่งแย่? ส่วนภาคปศุสัตว์ ?ยังมีโอกาส? เพราะหลายประเทศมีความต้องการ อาทิ ไก่สด ไก่เนื้อ ภาคประมง

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสนอแนะว่า สศก.ต้องสร้างเกษตรกรให้เป็น ?นักธุรกิจ? และรัฐก็ต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางด้านเจเนอเรชั่นของเกษตรกร สำคัญที่สุดก็คือ ให้เพาะปลูกในสิ่งที่ตลาดชี้ว่า ?ปลูกแล้วได้กำไร?

ด้าน นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จุดแข็งของประเทศไทยคือ เรามีปราชญ์ชาวบ้านเกษตรที่เก่ง ดังนั้นต้องดึงเทคนิครวมกับคนรุ่นใหม่ ต้องวางยุทธศาสตร์บล็อกเชนเป็นอันดับแรก เพื่อตรวจสอบย้อนกลับบริหารจัดการสินค้าได้แม่นยำ การตลาดนำการเกษตร เพื่อประเมินรายได้ กำไร ต้นทุน

นายยงยุทธ เลารุจิราลัย ผู้แทนกลุ่ม Young Smart Farmer สะท้อนปัญหาว่า การทำเกษตรปัจจุบันต้องคำนึงตั้งแต่ภาวะอากาศ สภาพแวดล้อม ยิ่งมีโควิดเกิดขึ้น ทำให้ต้องมานั่งวิเคราะห์กัน เราจึงเห็นว่า สิ่งสำคัญก็คือ ?ดาต้า? การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยจำเป็นมาก เพราะสามารถคำนวณได้เลยว่า จากเดิมเมื่อรู้ว่าอีก 3 วันฝนตกจึงแก้ไข แต่เราแก้ไขได้ก่อนฝนตก นี่คือ ?เกษตรสมัยใหม่? เพราะเรื่องน้ำคือหัวใจของภาคเกษตร

?ใครสามารถคุมสิ่งแวดล้อมมากที่สุด คนนั้นจะมีโอกาสทางธุรกิจเกษตรมากที่สุดเช่นกัน?
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ