เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แนะเกษตรกรวางแผนผลิต หารายได้เสริมรับมือโควิด

27 ธันวาคม 2563
880
สภาเกษตรกร เตือนเกษตรกรวางแผนผลิต หารายได้เสริม ก้าวผ่าน โควิดระบาดรอบ 2 คาดเดาสถานการณ์ลำบาก
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ แนะนำให้เกษตรกรคิดทบทวน หรือวางแผนการผลิตล่วงหน้า พร้อมทั้งทำอาชีพเสริมอื่นๆ เพื่อให้มีรายได้เข้ามาหลากหลายทางนอกจากการปลูกพืชทางเดียว

ตัวอย่างเช่น สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางพยายามปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดขายเป็นอาหารสัตว์ ปรับเป็นผลิตเพื่อขายเป็นพันธุ์ข้าวโพด โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พื้นเมือง แพะ แกะ เพื่อนำเศษที่เหลือจากข้าวโพดก็นำมาเป็นอาหาร

อีกทั้งยังส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อเป็นอาชีพเสริม เพราะสามารถขายหน่อ ลำไผ่ แปรรูปทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิดมาก ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติก็มีมาตรการในการส่งเสริมแนวความรู้ให้เกษตรกรอยู่ตลอด เพื่อเป็นสร้างรายได้ให้กับเกษตร รองรับสถานการณ์ที่เกิดโควิดระบาด อีกทั้งยังใช้เป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ด้วย

"การระบาดโควิดรอบแรก รัฐบาลได้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทั่วถึง แต่สถานการณ์โควิดรอบปัจจุบันยังไม่รู้ว่าจะยุติเมื่อไร ดังนั้นเกษตรกรต้องช่วยเหลือตัวเอง ศึกษาหาข้อมูลรอบด้านเช่นผู้ใกล้ชิด ฟาร์ม สวน ไร่ข้างเคียง กลุ่ม อินเตอร์เน็ต เพื่อนำข้อมูลทั้งหลายมาตัดสินใจปรับปรุงการผลิตของตนเองให้ดีขึ้น หากขาดแคลนข้อมูลใดก็ค้นคว้าหรือไปที่สภาเกษตรกรทุกจังหวัดได้"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรุงเทพธุรกิจ