เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงยันสัตว์น้ำ ปลอดภัยจากโควิด19

22 ธันวาคม 2563
2,493
กรมประมง เผยมาตรการตรวจสุขอนามัยในสัตว์น้ำ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในแพกุ้ง จ.สมุทรสาคร ยันมีการตรวจ-คุมเข้มมาตลอด และยังไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา กรมประมงได้มุ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสินค้าประมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมาโดยตลอด

สำหรับสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยงจะต้องได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี หรือ GAP ส่วนที่มาจากการทำประมงต้องผ่านการประเมินสุขอนามัยบนเรือประมง อีกทั้งยังมีการสุ่มตรวจสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยใช้ชุดทดสอบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ในกลุ่มเกษตรกรและชาวประมง จัดให้มีการคัดกรองลูกเรือประมงและคนประจำเรือในช่วงเวลาเข้า-ออก ณ ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง การกำหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของโควิด-19 ในแรงงานที่เข้าไปทำงานในโรงงานแปรรูป และในกระบวนการผลิต และมีการหารือกับสมาคมต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการได้ให้ความใส่ใจต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยในการผลิตสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมั่นใจได้ว่าทั้งลูกเรือ คนที่จะลงเรือเพื่อจับสัตว์น้ำ และคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้ผ่านการคัดกรอง และไม่มีผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 อย่างแน่นอน

ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในสัตว์น้ำนั้น กรมประมง ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการตรวจพบโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรน่า 2019 ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแต่อย่างใด
อีกทั้งยังไม่เคยมีรายงานการเกิดโรคจากเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกันนี้ อาทิ SAR CoV2 และ MERS ในสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์เลือดเย็นมาก่อน

"จึงขอให้ผู้บริโภคโปรดมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ำ โดยเน้นการมีสุขอนามัยที่ดีด้วยการเลือกรับประทานสัตว์น้ำที่มีความสด สะอาด และปรุงสุกใหม่เสมอ เพื่อความปลอดภัย" รองอธิบดีกรมประมงกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ