เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หนึ่งเดียวในอันดามัน "ข้าวหอมมะลิเกาะยาว"

29 พฤศจิกายน 2561
2,375

นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาวนำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมแปลงนาข้าวหอมมะลิที่กำลังชูช่อรวงเหลืองอร่ามรอการเก็บเกี่ยวของนายสมพล เริงสมุทร หมู่ที่3 บ้านน้ำจืด ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ซึ่งได้อนุรักษ์และสืบสานการทำนาข้าวเอาไว้ให้อยู่คู่คนเกาะยาว เพราะคนเกาะยาวมีความผูกพันกับการทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงปัจจุบันนานนับ 100 ปีมาแล้ว และอาจจะถือได้ว่าแปลงนาของอำเภอเกาะยาวเป็นแปลงนาขนาดใหญ่ผืนสุดท้ายกลางทะเลอันดามันก็เป็นได้


นายสมพล เริงสมุทร กล่าวว่า เกาะยาว จ.พังงาเป็นเกาะกลางทะเลอันดามันอยู่ระหว่างจังหวัดกระบี่ และภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 14 เกาะน่าอยู่ที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือวิถีชีวิตของผู้คน การอนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตการทำนาข้าวของชาวอำเภอเกาะยาวนั้น ถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เมื่อเหลือจากกิน ก็แบ่งขาย แต่เดิมนั้นทำนากันแบบใช้เคมีหลังจากได้ไปศึกษาดูงานเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มาแล้ว ก็เริ่มต้นชักชวนเพื่อนเกษตรกรทำนาข้าวแบบอินทรีย์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ที่ยังใช้เคมีนั้นมีอยู่แค่2 รายเท่านั้นและคาดว่าในฤดูการผลิตหน้านาข้าวในอำเภอเกาะยาวทั้งหมดจะเป็นนาข้าวอินทรีย์ ซึ่งคิดว่าเราควรต้องกินอาหารที่ปลอดสารเคมี เพราะกินอาหารเป็นยา ดีกว่ากินยาเป็นอาหารอย่างแน่นอน


นางอุษณี เจียมรา เปิดเผยว่า อำเภอเกาะยาวมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในจังหวัดพังงา มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 277 ราย ในพื้นที่? 880 ไร่ พันธุ์ข้าวที่ปลูกได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข 43 ทับทิมชุมแพปทุมธานี 1 อยุธยา และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีทำให้ผลผลิตปลอดภัย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :