เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปลดล็อกกัญชา พ้นยาเสพติดแล้ว

12 ธันวาคม 2563
1,099
ปลดล็อก "กัญชา" แล้ว ต้น ใบ ราก กิ่งก้านกัญชา ไม่เป็นยาเสพติด
"อนุทิน ชาญวีรกูล" ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ เส้นใย เปลือก กิ่ง ก้าน ราก และ ใบกัญชา ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย ไม่เป็นยาเสพติด อีกต่อไป แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นผลผลิตที่ได้จากต้นกัญชาที่ได้รับอนุญาตปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด

ประกาศฉบับนี้ เป็นการผ่อนปรนให้ประชาชน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปี ที่มีการปลดปล่อยส่วนต่างๆ ของกัญชา พ้นจากยาเสพติด เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตามวิถีชุมชน

ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีประกาศฉบับนี้ ผู้ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาทางการแพทย์? เมื่อตัดดอกมาทำยาแล้ว ส่วนที่เหลือต้องเผาทำลาย แต่จากนี้ไป ไม่ต้องเผาทำลายแล้ว สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้หมด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
PPTV