เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

4 แนวทางรับมือ สหรัฐตัด GSP สินค้าไทย

11 ธันวาคม 2563
1,149
เตรียม 4 แนวทางรับผลกระทบ สหรัฐตัด GSP สินค้าไทย มีผล 30 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมครม.มีมติรับทราบเรื่องที่สหรัฐอเมริกาจ่อระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร "GSP" สินค้าไทย 231 รายการ มูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์ มีผล 30 ธ.ค.นี้ โทษฐานที่ไทยห้ามนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสหรัฐ
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการรองรับผลกระทบจากการถูกตัดสิทธิ GSP ดังกล่าว ได้มีการเตรียมการไว้ 4 แนวทาง คือ

1) การหารือกับฝ่ายสหรัฐ เพื่อหาทางออกร่วมกันในทุกช่องทาง เช่น การประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบ Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) และการหารือระหว่าง USTR กับผู้แทนฝ่ายไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี

2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างหลากหลาย เช่น Online Business Matching สำหรับสินค้าที่มีความต้องการในตลาดสหรัฐและตลาดใหม่ การส่งเสริมสินค้าไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยใช้ช่องทาง Cross border e-Commerce เข้าถึงผู้บริโภคในตลาดสหรัฐ และตลาดใหม่โดยตรง

3) การประสานและหารือกับภาคเอกชน เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลกระทบที่ภาคเอกชนอาจจะได้รับจากการถูกระงับสิทธิอย่างใกล้ชิด

4) การจัดทำคลินิกให้คำปรึกษาและจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัว รวมถึงให้คำปรึกษาผ่านช่องทางไลน์แอปพลิเคชันชื่อบัญชี "@gsp_helper"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ