เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แนะปลูกถั่วเหลือง พืชหลังนา-กำไรงาม
02 ธันวาคม 2563
250
สศท.5 แนะเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองพืชหลังนาอายุสั้น ให้ผลผลิตสูง ราคาดี และช่วยบำรุงดิน
นางอิศราภรณ์ ชัยกุณา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าถั่วเหลืองนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศ และมีความต้องการทางตลาดสูงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ปัจจุบันเกษตรกรนิยมนำมาปลูกหลังจากการทำนา ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรแล้วยังเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดิน เกิดความสมดุลของธาตุอาหาร ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

สศท.5 ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและต้นทุนถั่วเหลือง รุ่นที่ 2 (ถั่วเหลืองหลังฤดูกาลทำนาปี) ของจังหวัดชัยภูมิ พบว่าปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60, มข.35 และพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งปลูกด้วยวิธีการหว่านใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 20 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 2,827 บาท/ไร่/รอบการผลิต เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อมีอายุ 90-110 วันให้ผลผลิตรวม 868 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 210 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ราคาที่เกษตรกรขายได้เมล็ดความชื้น 14.5% เฉลี่ย 19 บาท/กิโลกรัม (ราคา ณ เดือนพฤศจิกายน 2563) ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 95 เกษตรจะจำหน่ายในลักษณะเมล็ดแห้งให้กับพ่อค้าที่รวบรวมในท้องที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแปรรูป ส่วนอีกร้อยละ 5 เกษตรกรเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อไปได้

สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลสถานการณ์การผลิตการตลาดถั่วเหลืองในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ หรือพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.5 โทร. 044 465 120 หรืออีเมล zone5@oae.go.th

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
17-29°C
ชลบุรี
20-31°C
นครศรีธรรมราช
21-28°C
ภูเก็ต
25-29°C