เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชงอัพประกันราคาข้าว สูงสุด 6 หมื่นบาท
24 พฤศจิกายน 2563
498
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ ชงอัพประกันราคาข้าว สูงสุด 6 หมื่นบาทต่อครัวเรือน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สำหรับการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะมีเรื่องที่จะขอปรับวงเงินให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ นบข. ที่ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งไม่มีอะไรพิเศษเพิ่มเติม
นายจุรินทร์ กล่าวว่าโดยหลักการประกันรายได้ก็จะเหมือนปีที่ผ่านมา และมีเงินเพิ่ม หรือ จะเรียกว่าค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวก็ได้ โดยให้ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ โดยจะมีการแบ่งจ่ายเป็นสองงวด คืองวดละ 500 บาท ซึ่งจะทำในภาพรวมถ้าคิดเงินส่วนต่างจากนโยบายประกันรายได้ ที่สถานการณ์ปัจจุบัน เกษตรกรก็จะได้สูงสุดประมาณ 40,000 บาทต่อราย และขณะเดียวกันสำหรับเงินเพิ่มก็จะได้สูงสุด 20,000 บาท

"เพราะไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 20 ไร่รวมกันก็จะได้สูงสุด 40,000 + 20,000 ก็จะเป็น 60,000 บาทต่อครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็ลดหลั่นลงมาตามข้อเท็จจริงของแต่ละครอบครัว" นายจุรินทร์กล่าว

นายจุรินทร์กล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวราคาดีขึ้นหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้คุยกับโรงสี และ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ส่งออก และหลายฝ่ายราคาข้าวก็ปรับดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งในช่วงก่อนที่ ครม.จะมีมติประกันรายได้เป็นช่วงที่ราคาข้าวตกลงต่ำมาก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
16-28°C
เชียงใหม่
15-26°C
นครราชสีมา
12-25°C
ชลบุรี
17-28°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
24-28°C