เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
หอมแดงศรีสะเกษราคาดี เกษตรกรแห่ปลูก
20 พฤศจิกายน 2563
357
หอมแดงศรีสะเกษราคาดี เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตในพื้นที่มีน้อย ตลาดต้องการมาก ประกอบกับหอมแดงจากภาคเหนือผลผลิตยังมีน้อย
นายนิกร แสงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (สศท.11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ของสศท.11อุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์หอมแดง ในพื้นที่จ.ศรีสะเกษ แหล่งผลิตอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผลพยากรณ์การผลิตหอมแดง ปีเพาะปลูก 2563/64 (ข้อมูล ณ 4 พฤศจิกายน 2563) คาดว่า มีเนื้อที่เพาะปลูก 22,756 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มี 19,797 ไร่ (เพิ่มขึ้น 2,959 ไร่หรือร้อยละ 15) เนื่องจาก ปีที่แล้วราคาดี จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูกและเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงผลผลิตรวม 67,972 ตันลดลงจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 68,429 ตัน(ลดลง 457 ตัน หรือร้อยละ 1) ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,987 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจากปีที่แล้วผลผลิตอยู่ที่ 3,472 กิโลกรัม/ไร่ (ลดลง 485 กิโลกรัม/ไร่ หรือร้อยละ 14) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุนังกาและพายุโมลาเบ ส่งผลให้ฝนตกชุก น้ำท่วมขัง หอมแดงจึงชะงักการเจริญเติบโตต้นแคระแกรน หัวเล็ก ผลผลิตบางส่วนเสียหาย

ด้านสถานการณ์ราคาหอมแดงที่เกษตรกรขายได้ สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาทุกประเภท เนื่องจากผลผลิตในพื้นที่มีน้อย ตลาดต้องการมาก ประกอบกับหอมแดงจากภาคเหนือผลผลิตยังมีน้อย จึงนับว่าเป็นปีทองของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีทุนสำรองเพียงพอเพาะปลูกปีถัดไป โดยราคา ณ 4 พฤศจิกายน 2563 หอมแดงสดแก่(คละ) เฉลี่ย 30 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นจากปีที่แล้วที่มีราคาอยู่ที่ 18 บาท/กิโลกรัม หอมปึ่งซึ่งเป็นหอมแดงที่เก็บเกี่ยวและแขวนตากในโรงเก็บประมาณ 12 วัน เฉลี่ย 55 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นจากปีที่แล้วที่มีราคาอยู่ที่ 35 บาท/กิโลกรัม และหอมมัดจุกใหญ่ เฉลี่ย 80 บาท/กิโลกรัม สูงขึ้นจากปีที่แล้วที่ราคาอยู่ที่ 55 บาท/กิโลกรัม

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ ตรงความต้องการของตลาด เกษตรกรควรเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศ โดยเฉพาะปีนี้พายุฝนค่อนข้างแปรปรวน เกษตรกรควรจัดทำร่องปลูกเพื่อระบายน้ำได้สะดวก ลดเกิดการเน่าเสียของหอมแดง นอกจากนี้ เกษตรกรควรเฝ้าระวังหนอนกระทู้ ที่เคยระบาดในปี 2562 และโรคหอมเลื้อยที่พบได้ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น และในสภาพอากาศร้อนจัด ความชื้นในอากาศน้อย สำหรับผู้สนใจข้อมูลสถานการณ์ผลิตหอมแดงของจ.ศรีสะเกษ สอบถามได้ที่ สศท.11 อุบลราชธานี โทร. 0-4534-4654 หรือ อีเมล zone11@oae.go.th

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
16-28°C
เชียงใหม่
15-26°C
นครราชสีมา
12-25°C
ชลบุรี
17-28°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
24-28°C