เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประกาศผลคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 10 คน)

09 พฤศจิกายน 2563
1,757
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ "การเกษตรเพื่อการส่งออก" โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 10 คน
จากการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า ดีแทค รักบ้านเกิด และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกนสำนึกรักบ้านเกิด ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จาก 30 คน เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 คน โดยใช้เวลาในการพิจารณาคัดเลือกกันถึง 2 วันเต็ม กระทั่งได้รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ "การเกษตรเพื่อการส่งออก" จำนวน 10 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

1.นายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง จันทบุรี
2.นายศราวุธ พรชัยสิทธิ์ ฉะเชิงเทรา
3.นางสาวเสาวลักษณ์ มณีทอง ตาก
4.นายศักดา แสงกันหา นครราชสีมา
5.นายสิทธา สุขกันท์ พิจิตร
6.นายสมพงษ์ มนูศาสตร์ เพชรบุรี
7.นายอมตะ สุขพันธ์ แม่ฮ่องสอน
8.นายชำนาญ คุ้มไพร ร้อยเอ็ด
9.นางสาวอรวรรณ สุวรรณหล้า ลำพูน
10.นางสาวมณีรัตน์ ภาโนมัย อุตรดิตถ์

โดยผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 คน จะต้องเข้าสู่กระบวนการนำเสนอ "การเกษตรเพื่อการส่งออก" อีกครั้ง ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นี้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด