เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชี้กินเจ-ฝนชุก กระทบราคาหมูช่วงสั้น

17 ตุลาคม 2563
1,014
อุปนายกสมาคมหมู ชี้กินเจ-ฝนชุก กระทบราคาหมูช่วงสั้น ด้านเกษตรกรภาคเหนือเผยคุม PRRS อยู่ แม้ว่าจะต้องมีต้นทุนสูงขึ้นตัวละกว่า 200 บาท ด้านกรมปศุสัตว์ย้ำหมูไทยปลอดภัย ปลอดสาร ปลอดโรค สามารถบริโภคได้อย่างมั่นใจ แนะสังเกตสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK"
น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในปัจจุบันว่า การผลิตสุกรยังคงเพียงพอกับการบริโภคในประเทศ ที่ปริมาณความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลงานบุญกฐินในช่วง 1 เดือนหลังจากออกพรรษา แม้ว่ากำลังซื้อผู้บริโภคจะไม่มากเหมือนปีก่อนๆ จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงภาวะฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ที่อาจกระทบกับการจับจ่ายบ้าง ตลอดจนเทศกาลกินเจที่ในระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคมนี้ แต่เชื่อว่าปัจจัยดังกล่าวจะไม่กระทบกับตลาดสุกรในภาพรวม หรือหากกระทบก็กระทบในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นไม่นานนักก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ นอกจากนี้ จากการบริหารจัดการปริมาณสุกรภายในประเทศของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้มีสุกรเพื่อการบริโภคของคนไทยอย่างเพียงพอ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จึงเตรียมเสนอกรมปศุสัตว์ในการเปิดด่านด่านศุลกากรเชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อให้สามารถส่งออกสุกรไปยังตอนใต้ของประเทศจีน ที่ยังมีความต้องการบริโภคเนื้อสุกรอีกเป็นจำนวนมาก

ด้าน นายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ และประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตหมูของเกษตรกรในภาคเหนือขณะนี้ ยังคงสามารถประคับประคองการเลี้ยงและการจำหน่ายได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการควบคุมและป้องกันโรคเพิร์ส ที่ระบาดในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งสามารถควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดได้ จากความร่วมมือของเกษตรกรในการดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน เกษตรกรในพื้นที่ที่ยังไม่พบการระบาดต่างเร่งป้องกันโรคอย่างเข้มแข็ง จนสามารถป้องกันโรคนี้ได้ เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค แม้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นถึงตัวละกว่า 200 บาทก็ตาม

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
RYT9