เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ค.ร.ม.ไฟเขียว ปลดล็อกกระท่อม
16 ตุลาคม 2563
664
ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ถอนออกจากการเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ให้ใช้ทางการแพทย์ ผู้ปลูกต้องได้รับอนุญาตจาก ป.ป.ส.ก่อน ห้ามโฆษณา-ห้ามขายเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.วันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา ว่า ครม. ได้มีมติอนุมัติหลักการเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .. ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้เสนอเข้ามาพิจารณา ก่อนจะส่งต่อไปให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร์ และเสนอต่อสภาต่อไป
โดยการเสนอให้มีการปลดล็อคกระท่อม ออกจากยาเสพติดประเภท 5 โดยออก พ.ร.บ. กระท่อม เพื่อให้สามารถนำกระท่อมมาใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์ เพื่อการรักษาผู้ป่วย รวมถึงการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้สามารถนำกระท่อม มาใช้ประโยชน์ ได้อย่างจริงจังมากขึ้น

สาระสำคัญ ข้อกำหนด เกี่ยวกับ พ.ร.บ. กระท่อม
1.กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกพืชกระท่อม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

2.ห้ามขายพืชกระท่อมให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และสตรีมีครรภ์ ห้ามใช้ จ้างวาน หรือยินยอมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ขายพืชกระท่อม ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท ห้ามมิให้ขายพืชกระท่อมในสถานที่บางแห่ง เช่น โรงเรียน หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก หรือขายผ่านอินเตอร์เน็ต หรือเร่หาย ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

3.ห้ามโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดพืชกระท่อม ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกิน 500,000 บาท

4.ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เสพพืชกระท่อม และห้ามผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เสพพืชกระท่อมแบบ 4 x 100 (ผสมกับยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์) รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือสตรีมีครรภ์เสพพืชกระท่อม ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

5.กำหนดให้กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอาง ที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอาง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
mthai.com
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
18-27°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×