เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กินเจปีนี้ไม่คึกคัก เหตุโควิด-เศรษฐกิจไม่ดี

12 ตุลาคม 2563
1,681
เทศกาลกินเจปีนี้ ไม่คึกคัก สาเหตุหลักมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและค่าครองชีพสูงขึ้น การขยายตัวต่ำสุดในรอบ 13 ปี
นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยถึงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,393 ตัวอย่าง เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563 นี้ พบว่าเทศกาลกินเจปีนี้คาดว่าจะไม่คึกคักมากนัก สาเหตุส่วนใหญ่กว่า 39.8% มาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเป็นหลัก รองลงมา 18.6% ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ค่าครองชีพที่สูงขึ้นถึง และ 19.1% มาจากคนตกงาน รายได้ลดลง

ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของแต่ละคนในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้อยู่ที่ 11,469 บาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 11,155 บาท เป็นผลมาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ประกอบกับราคาสินค้าโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารที่เกี่ยวข้องกับเจปรับราคาขึ้น อย่างไรก็ดี คาดว่าเทศกาลกินเจปีนี้จะมีเงินสะพัดช่วงเทศกาลประมาณ 46,967 ล้านบาท ขยายตัว 0.9% แต่ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 13 ปีนับตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมา

สำหรับแนวโน้มราคาอาหาร วัตถุดิบในการปรุงอาหารเจปี 2563 เทียบกับปี 2562 พบว่า 58.0% มีราคาสูงขึ้น สาเหตุมาจากค่าครองชีพสูงขึ้น พ่อค้า-แม่ค้า ปรับขึ้นราคา ปัญหาโควิด-19 ค่าแรงสูงขึ้น 41.% มองว่าราคาเท่าเดิม และ1% มองว่าราคาลดลง

และช่องทางในการเลือกซื้ออาหารเจ 76.45 ไปเลือกซื้อเอง ในตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าทั่วไป 23.6% ไมได้ไปซื้อด้วยตนเอง โดยสั่งซื้อผ่านตัวกลางขนส่ง (ไลน์แมน วินมอเตอร์ไซค์) ซื้อผ่านระบบ Call Center

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ประชาชาติธุรกิจ