เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาโคราชสุดช้ำนาแล้งเสียหายเกือบหมด

09 พฤศจิกายน 2562
2,055

เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ชาวนาหลายรายใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูกาลเพาะปลูกปีนี้ เนื่องจากตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาได้ถูกปัญหาฝนทิ้งช่วงเล่นงานอยู่นาน ทำให้ต้นข้าวไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร มีข้าวเพียงบางส่วนที่เหลือรอดเนื่องจากได้รับน้ำฝนจากอิทธิพลพายุโพดุลในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เลยทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวไปได้ระยะหนึ่ง


จากการสอบถามนายสามารถ เกิดนอก เกษตรกรชาวนาอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ทำให้ต้นข้าวไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรส่วนใหญ่ถูกวัชพืชแย่งสารอาหารจากดินไปหมด เนื่องจากในที่นาไม่มีน้ำขังทำให้วัชพืชเจริญเติบโตแซงต้นข้าว และยิ่งต้นข้าวบางส่วนที่ตายจากการขาดน้ำยิ่งเป็นโอกาสอันดีของวัชพืชในการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว


วันนี้จึงได้ชักชวนกันกับภรรยาออกมาเกี่ยวข้าวกันด้วยตัวเอง เนื่องจากถ้าจ้างแรงงานหรือจ้างรถเกี่ยวข้าว ผลผลิตที่ได้ค่อนข้างน้อยไม่คุ้มกับต้นทุนค่าจ้าง จึงใช้วิธีเกี่ยวข้าวเองเพื่อเป็นการทุ่นค่าใช้จ่ายหลังจากปริมาณข้าวที่ได้ไม่เพียงพอที่จะขาย ส่วนเมล็ดข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในฤดูกาลเพาะปลูกปีนี้จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกในปีหน้า ส่วนในปีนี้สงสัยคงต้องได้ซื้อข้าวกินเป็นแน่แหล่งอ้างอิงข้อมูล :