เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แจกฟรี เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

06 ตุลาคม 2563
8,038
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 300,000 ชุด โดยเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 4 - 5 ชนิด ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่ายในยามวิกฤต
ลงทะเบียนได้ที่ : www.doae.go.th, Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร, ไลน์แอด "ข่าวส่งเสริมการเกษตร" และ https://app.doae-gov.org/landing

การจัดส่งรอบที่ 1 (ลำดับที่ 1 - 200,000)
ขั้นตอนการจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง (เมื่อดำเนินการจัดส่งเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ)

ขั้นตอนการจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ต่างจังหวัด
1.หลังจากได้รับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจากภาคเอกชน กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการคัดแยกและบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในอาทิตย์หน้า
2.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1-10 ดำเนินการขนส่งซองบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อส่งมอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัด
3.สำนักงานเกษตรจังหวัดส่งมอบซองบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอ
4.สำนักงานเกษตรอำเภอจัดสรรซองบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านกลไกการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะส่งมอบแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนตุลาคม 2563 ค่ะ

การจัดส่งรอบที่ 2 (ลำดับที่ 200,001 -300,000)
อยู่ขณะเร่งดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ คาดว่าจะจัดส่งให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯตามลำดับดังกล่าวในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปค่ะ

เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล/สำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำการปลูก ดูแลรักษา พร้อมทั้งติดตามผลโครงการฯ และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ ซึ่งจะลงให้ทราบในโอกาสถัดไปค่ะ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/pr.doae