เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
รัฐบาลโชว์ผลงานราคายางทะลุ 60 บ./กก.
02 ตุลาคม 2563
219
รัฐโชว์ผลงานดันราคา "ยางพารา" ล่าสุดยางแผ่นดิบรมควันราคาเกินกิโลกรัมละ 60 บาทแล้ว หลังมาตรการเชิงรุกได้ผล

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลสามารถผลักดันให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง โดยราคายางแผ่นดิบรมควันแตะกิโลกรัม (กก.)ละ 60 บาท และบางช่วงเกิน 60 บาทแล้ว น้ำยางข้นราคากก.ละ 50 กว่าบาท และยางก้อนถ้วย กก.ละ 20-22 บาท และคาดว่าราคาจะดีขึ้นอีก เพราะมาตรการที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อกระตุ้นให้มีการนำยางพารามาใช้เพื่อ รวมถึงการหาตลาดล่วงหน้า และการใช้มาตรการเสริม ทำให้มีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น
ปัจจุบัน ความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น จากมาตรการของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้กระทรวงคมนาคมประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำยางพาราไปทำเสาหลักกิโล ตอนนี้ได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการไปแล้ว ทำให้ราคายางของเกษตรกรดีขึ้น

ส่วนมตรการหาตลาดล่วงหน้า กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงเกษตร ได้มีการทำสัญญาซื้อขายกับหลายประเทศ เช่น จีน ตุรกี ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการส่งมอบ ทำให้มีการซื้อยางพาราเพิ่มขึ้น และในวันที่ 1 ต.ค.2563 จะมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์สินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราผ่านทางออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อ ผู้นำเข้า กับผู้ประกอบการของไทย คาดว่าจะขายยางได้อีกหลายหมื่นตัน ซึ่งจะส่งผลให้มีการซื้อยางพาราจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก

ขณะเดียวกัน ผลจากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุม และมีมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานสต๊อก รวมทั้งมีโครงการช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการที่ซื้อยางมาเก็บสต๊อกในอัตรา 2% ซึ่งกรมการค้าภายในจะเข้าไปตรวจสอบ จะทำให้มีการเร่งซื้อยางเข้ามาเก็บสต๊อก ทำให้ยางพาราปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากราคายางพาราต่ำกว่าราคาประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยาง ก็จะได้รับการชดเชยส่วนต่างจากรัฐบาล ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับการดูแล โดยปัจจุบันโครงการระยะที่ 2 คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา วงเงิน 31,013.27 ล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกร 1.83 ล้านราย มีราคาประกันรายได้ ยางแผ่นดิบ กก.ละ 60 บาท น้ำยางสด 100% กก.ละ 57 บาท และยางก้อนถ้วย กก.ละ 23 บาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้จัดการ
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
21-27°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
24-28°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×